Pàgina:Llengua i cultura a l'Alguer durant el segle XVIII- Bartomeu Simon (1996).djvu/58

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


 No ens ha estat possible de localitzar cap exemplar de Le sei domeniche di S. Luigi Gonzaga. Així i tot, sembla fora de dubte que els mateixos "actes del bon cristià" que incloïa foren reimpresos a la segona edició del Breve Compendi de la Doctrina Cristiana[1], de l'any 1818, edició que el bisbe P. Bianco va encarregar a A.M. Urgias[2]. Com que tampoc no ens ha arribat cap exemplar d'aquest catecisme, només coneixem els "actes del bon cristià" d'A.M. Urgias en la seva versió de l'any 1850, inclosa a la tercera edició del Breve Compendi de la Doctrina Cristiana deguda al bisbe Rafael Arduino.

 En estudiar l'activitat d'A.M. Urgias com a editor de textos catalans cal tenir en compte, encara, el recull antològic intitulat Gli algheresi nell'arrivo del loro vescovo D. Pietro Bianco (BIANCO 1806), que inclou els sonets que comencen "No ploris més, Alguer", de J. d'Arcaine, i "No, que més lo dolor", de J.A. Màssala, ja esmentat; i la també esmentada Invocaçió a lus sants protectors del exerciçis espirituals, de l'any 1802, d'A.P. Rosa, l'edició de la qual va córrer també a càrrec del canonge alguerès.

 Per acabar, voldríem assenyalar que A.M. Urgias és també autor d'un llarg text català de creació, el "Sermó del dessendiment de Giesuchrist de la creu" (MANUNTA 1988-1991, II, 187-214), per al qual ha estat proposat l'any 1806 com a data de probable redacció.

  1. Pel que fa als tres catecismes algueresos dels ss. XVIII-XIX, veg. ARMANGUÉ-MANUNTA 1993.
  2. BComS, ms. 4, "Notizie antiche", II, ff. 161-163: "Catalogo delle stampe date alla luce dal canonico Antonio Michele Urgias".