Pàgina:Llibre de disputació de l'ase (1922).djvu/207

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


xpistians e mes que mes ab lo rey de França, lo princep de Gales fara lo gran damnatge al francesos.
 § Sobre lo .xlv. qui comença No pas, ço es a dir, que lo major bisbe, ço es lo papa, lo farà son vicari per fer la dita guerra al rey de França.
 § Sobre lo .xlvi. qui comença E cel de, ço es a dir, que lo rey de Navarra, venint en ajuda del papa, fara gran guerra contra francesos.
  § Sobre lo .xlvii. qui comença La nostra Catalunya, ço es a dir, que si en aquell temps los grans e gentils homens de Catalunya no s'alunyaràn de aquesta tal guerra, ana iran en Navarra per provarlurs corssos, e lorey que sera tot en favor del papa, lo[s] levarà tot quant hauran al mon.
 § Sobre lo .xlviii. qui comença Repicant, ço es a dir que lavors los gentils homens catalans faran la mostra, mas lo Rey los vedarà l'anada e sera tan abrivada que qui contrapassarà lo manament del rey, sera la sua [mà] munyada.
 § Sobre lo .xxviiii. qui comença Veureu ladonchs, ço es a dir que la real Infanta haurà gran goig e alegria, car vindra li nova que lo rey d'Anglaterra li vol trametre molta gent en son servici e favor.
 § Sobre lo .l. qui comença Segons lo cel m'ensenya, ço es que per lo novell Rey d'Aragó, serà la gent de Cerdenya molt atreta e finalment tota subjugada a catalans.
 § Sobre lo .li. qui comença Seran moltes revoltes, ço es que apres la conquesta de Cerdenya seran moltes revoltes a ma del rey d' Aragó en la sua terra e fora la terra, e lavors seran toltes les testes a dos grans mestres, e sera la un frances e l'altre ytalia.
 § Sobre lo .lii. qui comença. Tornara l'abitatge, diu frare Encelm que per la salvatge guerra qui sera en lo realme de Napols, los orts e vinyes e habitacions de fora seran guastats e desfets, e tornaran con a boscatges.
 § Sobre lo .liii. qui comença E la blanca rosa, diu fra Encelm que per la salvatge guerra que's fara ab ajuda de la sposa, ço es de la sglesia, la rosa blanca fara gran nosa als de la partida de la rosa vermella.
 § Sobre lo .liiii. qui comença E Genova, ço es que per los grans mals e affanys que passara Genova, sera feta ron-