Pàgina:Lo gayté del Llobregat. Poesias de Don Joaquim Rubiò y Ors (1841).djvu/15

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.
— XI —

plat de la balansa á mes de lo volúmen de sa histo- ria , exèrcits de molts mils homens y esquadras de cents navios; pero si á la lliteraria, fins á la qual no se estent ni se pot estendrer la politica del equi- libri. Catalunya fou per espay de dos seggles la mes- tra en lletras dels demés pobles; ¿perque puix no pot deixar de fer lo humiliant paper de deixeble ó imitadora, creantse una lliteratura propria y á part de la castellana ? ¿Perque no pot restablir sos jochs florals y sa academia del gay saber, y tornar á sor- prender al mon ab sas tensons, sos cants de amor, sos sirventeses y sas aubadas ? Un petit esfors li bas- taria per reconquistar la importancia lliteraria de que gosá en altres épocas, y si Deu permetés que esta idea se realisés algun dia, y que los genis catalans despenjassen las arpas dels trobadors que han estat per tant temps olvidadas, lo Gayté del Llobregat, per escasas que sian sas forsas, se com- promet desde ara per llavors à guerreijar en lo lloch que se li senyale, encara que sia á última fila, per conquistar la corona de la poesia que nostra pa- tria deixá cáurer tan vergonyosament de son front y que los demes pobles reculliren y se apropriaren.
Entretant arriba eix dia lo autor de estos llau-