Pàgina:Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa (1877).djvu/103

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


radors y de altres Capitans Romans, y continuant despues la obra en lo any 1522. cavant los fonaments del frontispici de la torre que está devés la volta de Sant Blay trobaren dos tires ó regles de pilans molt grosos quadrats que traentles de allí son los que avui serveixen de peu á la dita torre desde terra fins al primer cordó gros inclusive, perque allí ont ara es la Seu havia certíssimament en temps de Gentils algun gran temple, perque no sols se troben allí epigrames, mas trobas aont se vulla que per allí obren fonaments, un enlosat bellíssim deu palms davall terra que mostra be que alló era lo sol del temple.
 D. P. En mercé li tindre, que tot lo que s' trobará, mane donarmo que com he dit me deleite molt ab coses semblants, de manera que Tortosa molt antich poble es, no ú creia yo cert.
 L. Ell es antiquíssim, y tinch pera mí, que es lo primer que en Espanya ses edificat.
 D. P. Aixó son demasies, Señor gran resel tinch que la afecció que á vostra patria tenim, nous fasa parlar llarch: se que si aixó fora alguns historiadors que de la poblasió de España han escrit ya ne hagueren fet alguna menció.
 L. Yo no afirme que com yo crech, aixi sia, ni tampoch obligue á ningú, que ú tingue per article de fé, pero per alguns versemblans, y bones conieutures, pot la persona creurer una cosa tal, encara que no haja mes plena prova, perque per ser tan antigua, no es posible trobarse perfecta, y en tal cas se deu contentar hom del que troba, que aixi ho disposa lo dret.
 D. P. Es veritat, mas io tinch per imposible que vos me pugau dir cosa perque io m' dega aderir á creure, que Tortosa sia la primera població edificada en Espanya.
 L. També es cosa molt forta aqueixa, y com perque nos porán dar rahons pera provar, que aquesta població