Pàgina:Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa (1877).djvu/38

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


gons opinió de molts que de les tres parts de la renda dihuen que la primera á de ser pera son viurer, la segona pera pobres y la tercera pera obrar esglesies.
 D. P. Lo Bisbe que vuy teniu nos diu D. Fernando de Lloajes?
 F. Señor, si.
 D. P. No es menester desconfiar que si fins asi no ha fet ell hi fará en alguna hora quant menys hos pensareu que me han dit que es rich home y tot temps se trau mes del cru que del un y per altre part no ignora com á docte que es al que es obligat fer y si la vergoña nol estimula estimularal la conciencia.
 F. A la fé que es menester que Deu lo inspire en aixó que altrament forsat será parar esta tant santa y tant necesaria obra y seria molta desgracia y molt gran vergoña que paras.
 D. P. Callau señors, que dotse horas y ha en lo dia pera mudar lo proposit yo confie que ell ho fará bé y prest. Digaume Sr. Fabio esta iglesia vella que falta á derrocar era mezquita que cert lo tal ne té?
 F. Aixó lo Sr. Libio lo sabrá millor que yo.
 L. No fonch may mezquita ans be es estada edificada per esglesia á pres que Tortosa es estada de christians de esta darrera vegada.
 D. P. Com altre vegada es estada de christians sens aquesta?
 L. Y com era dels godos ab tota España no era de christians, sí que los godos christians foren y com perderen España christians eren.
 D. P. Donchs á fé que apar obra molt antigua, quants anys ha que la edificaren?
 L. Comensárenla á edificar en lo any 1158, y acabárentla en lo any 1178, asó se mostra per un lletrer esculpit en una pedra que vuy está sentada en la pared prop la sacristía vella junt ahont está ara lo cor.