Pàgina:Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa (1877).djvu/94

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


ment fabricat sobre aquestes deu barques que tots temps estará millor que no estava, y les barques no eixiran tan envellides com solien per no esser onse com eren, que aquest bé entre los altres nos ha portat esta alegríssima obra.
 D. P. Cert ella está molt aproposit y es digne llahor qui la ha procurada, que yo m'recorde de no sé que embarassos de un baluart que assí hi havia, cosa molt sussia, y no era sino barraca de pobres en lo cap de aquest pont, me recorde també que hi havia puntals, y sobre de ells anaven un tros com lo pont de Fraga, ó de Sent Boy.
 F. Que... Si Señor, mirau també lo aument que té la ciutat en vehins, que, casi es un ters mes que era 25 anys ha, mirau lo lustre dels ciutadans, y quant millor composts, y adressats van, y quant mes cortesanament se tracten que solien, y les senyores quanta millora tenen en son tracte, y quanta mes primor en lo vestir, que tot assó havem vist tots molt de altra manera de com va ara: donchs les carnestoltes ja veu á que han arribat, y quant se son allargades de faldes que será menester acursarles.
 L. Per vida mia señor Fabio que ha agradad també lo fi de vostres rahons en lo de les carnestoltes, que determine conformarme en tot lo demés ab vostre parer y creure com vos mateix que si tots nos ajudam, tot lo que resta se millorará com es rahó y convé á persones de la calitat que som nosaltres.
 D. P. No hi dubteu Señor que á la veritat la millora que lo señor Fabio diu yo la hi conech molt clarament, y si tots los homens honrats envian á criar vostres fills fora de assí no hi ha dupte sino que de cada dia aumentará aquest poble en cosa de policia y noblesa.
 F. Ja ho fem aixó, que casi tots van fora, y coneixem cert que hi ha molt gran avantatge dels que van als que no van.