Pàgina:Los trovadors moderns (1859).djvu/56

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

y éstes en los culs postisos,
y en botes y saragüells.
 Y uns y atres, es dir, tonts,
en companyia, ú asoles,
sempre van fent cabrioles,
ó ballant, y pegant bots.
 Sols per ferli cosquerelles
á cuansevol foraster,
es besen en lo carrer
els mascles, y les femelles;
 Y no falta borinot,
que cuant els morros aplica,
si la madam es bonica,
s' arrima tot lo que pot.
 Podrá ser aixó obra bona,
pero yo, fent el non sabo,
dic «que el besar á una dona
no es com ferse un nuc al rabo;
 Perque crec, y tinc per sert,
que entre el mascle, y la femella
no convé posar canella,
ni salses, ni... cholivert.
 En fí hi ha molt c' advertirte,
mes si tot ara teu conte,
nom quedará res que dirte
al voret, que será pronte.
 Pues vech que el calor apreta
y no es despacha en la lloncha
ni un piñol, ni una palleta,
ni una corfa de taroncha.
 Que es bó que sapies y entengues,