Pàgina:Obras completas del doctor D. Manuel Milá y Fontanals - III (1890).djvu/213

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

thoni Valmanya per amor de una senyora monja (es a dir que va en nom d' ella) ..... ab rims solts e encadenats», un' altre ab rims solts e croats «en lahor de una monja», un' altre «Valmanya m' a feta per una monja.....»; un' altre que porta la rúbrica «Anthoni Valmanya notari capcaudada ab rims croats,» sempre ab lo senyal: «Retret d' amor......»; «Altra obra contra adversa fortuna per lo dit Valmanya,» ab la tornada: «Archiu de seny.»

 Johan Roquafort. Tal vegada lo qui en 1456 se trobava en la cort de Navarra com embaixador del comte de Foix, y contra 'ls desventurats Prínceps.
 I. «Johan Roquafort solta e croada» Enamorat | no fou jamés de Isolda. Te tornada y endressa.
 II. «Departiment fet per solt e encadenat,» sens dupte del mateix, de molt encesa expressió, com se pot véurer per la I.ª y 4.ª cobla:


 1Tots mos delits | é pensa ten joyosa
 En que mon cor | solia delitar
 Me son tornats | en pena dolorosa
 E hisch de seny | que-m cuyt desesperar;
 No·m veig ni·m hoig | tant es ma vida trista,
 Tot mon desig | es que pogués morir,
 Ans que jo-m vers | absent de vostra vista
 Pel cas cruel | qui-m fa de vos partir.........
 4Trist dolorós | en mal signe fonc l' ora,
 Maleyt lo punt | que mare·m concebé,
 Mala nesquí | car vos sou ma senyora
 De qui jo-m part | sens que may no-us veuré;
 Car en lo punt | qu' absent de vos me senta
 Me prendrá mal | qui nunca-m lexará
 Fins á la mort | que tots los mals destenta:

 En lo terç jorn | lo meu cors finirá.


 Pere Torroella fou majordom de Carles de Viana, als derrers temps de la vida d' aquest Príncep y mes endevant serví á Joan II.
 I. A una comtesa demanantli provisions «per una galiota».