Pàgina:Obras completas del doctor D. Manuel Milá y Fontanals - III (1890).djvu/242

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

las com per exemple en lo vers de la tornada: «Puig no-m voleu | jo vull lo que volguí.»
 IX. Cobles de Romeu Lull querelant-se del cruel e desconaxent amor: Glorïós es | l' om qui no sent d' amor.» La tornada comensa: «Dona cruel.»
 X. Obre de Romeu Lull contrita fugint a foll e desonest amor: Si 'n temps passat agués agut (l. pogut) conéixer. Lo senyal: «Par e sens par.»
 XV. «Romeu Lull clamant-se com no pot fugir als lassos del amor: Yo fuig d' amor | per viure 'n libertat.» Senyal «Arxiu de seny.»
 XVI. «Stramps sobre lo desconaxent amor. Mon sentiment | ha perdut del tot l' esme». Senyal: «Par e sens par.»
 XVII. «Obra feta per Romeu Lull en la mort de la que en estrem amava.»

 Vingut es temps | que 'n amor daré terme
 E mon parlar | mudará novell lay
 Puys que la mort | ab s' aspasa tan ferme
 Ha convertit | tot mon delit en guay.
 Mon cant será | per tot temps cridar ay
 Fins aurá fi | ma dolorosa vida,
 Ja tarda molt | la dolça departida
 Que desig tant | que no-m par vinga may.

 Y aixís segueix no indigne de ser comparat á Ausías March.
 XVIII. «Obre feta per Romeu Lull responsiva a Nostre Dona en los vint triumphos triumphosa. De la concepció. Misteri gran | e concebimen noble.» Y segueix en sengles coblas: «De la nativitat—De la sua desposació ab Josep—De la anunciació—...—De la ascensió del Fill de Deu—De la Missió del Sperit sant—De la Assumpsió de la Mare de Deu—Endressa de tota la obra a la gloriosa Mare de Deu.»
 XIX. «Obre de strams feta per Romeu Lull en laors de la gloriosísima Mare de Deu: Per satisfer | al qui tan me obliga.»