Pàgina:Obras completas del doctor D. Manuel Milá y Fontanals - III (1890).djvu/564

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


y al ultim fonch Nostre Señor servit dar victoria als nostres ab gran mortaldat dels enemichs entre los quals restá presoner lo Bastart de Saboya llur Capitá al qual li fonch llevat lo cap lo endema de la Assensió del Señor del dit any en la Plassa que se diu de Sant Esteve en lo carrer de Sant Antoni, per la qual vitoria haventla conseguda de mans del Onipotent Deu y Señor Nostre hauentli fetes grasies com á bons cristians, votaren la festa del glorios Apostol y Evangelista Sant Juan de la porta llatina essent estada en son die, lo qual es de creure fonch intercessor devant del Señor per alcansarla, y de festegiar lo tal dia y cantar en versos algunes de les coses memorables é insignes susehides en aquesta giornada a tal reste memoria de tal vitoria, y perque reste fama de la asagna dels nostres antichs moradors desta Ciutat la qual nos sia sempre per espill de volerlos imitar en ser fiels y leyals al Nostre Rey y Señor y defensar ab lo mateix valor y esfors la nostra Patria y Ciutat contra los que semblant atreviment voldrán tenir, fent grassias y dant llaor al Señor y al Apostol y Evangelista Sant Juan per haverla lliurada en tal dia de tal invasió, suplicantlo humilment nos vulga ser Advocat y intersesor devant la Divina Magestat que la vulla guardar á ella y tots los ciutadans de tot perill y sinistre. Amen &.


COBLES DE LA CONQUISTA
 DELS FRANCESOS.

Ó visconte de Narbona,
Be haueu mala rahó
De uos escalar la terra
Del molt alt Rey de Aragó.

 Cobla.
Escalada la aueu sens falla,
Mes lo Alguer be hos ha costat
Los millors homes de armes
Los llurs caps y han dexiat