Pàgina:Obras de Ausias March (1884).djvu/11

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


 En vista de la nostra dedicatoria, la Societat valenciana Lo Rat-Penat va dignarse contestar lo següent:

 Honorable Senyor:

 Lo Rat-Penat societat d' amadors de les glories valencianes, com sempre que d' enaltir á sos ilustres fills se tracta, ha rebut ab molt plaher vostra comunicació, en la qual habeu demostrat lo carinyo que verament sentiu per nostra renaixensa, honrantla ab la dedicatoria de la nova edició que de les «Obres del insigne poeta Mossen Ausias March», acabeu de dur á efecte.
 Al realiçarla atesa vostra competencia y moltísima afició que sentiu per les coses d' esta terra, ahon vereu la primera llum del dia, no ductém haureu tingut presents les mes acertades y aplaudides reproduccions de les célebres obres de nostre gran poeta especialment en la reimpresió d' elles feta en eixa ciutat de Barcelona l' any 1560 per Claudi Bornat qu' es, segons opina l' eminent historiador de la literatura espanyola M. G. Tielenor, la mes completa y acás també la mes correcta de quantes en distintes ocasions, han segut estampades.
 Baix tal supost, segurament habeu prestat un senyalat servici á la nostra literatura y aquesta Societat que inmereixcudament represente y que tant per son esplendor s' interesa, no pot menys de felicitarvos y donarvos les gracies per vostre bon recort y estimable fineça, al dedicarli la edició qu' habeu fet del llibre de nostre inmortal poeta.
 Lo qual se vos comunica pera vostra satisfacció y consiguients efectes.
 Deu vos guart molts anys. Valencia 10 de Desembre de 1883.

 Lo President, Lo Secretari general,
 Ferran Reig y García. Esteve Angresola.Sr. En Francesch Fayos Antony.