Pàgina:Obres de Ramón Llull (1886).djvu/33

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


de vostres trebayls![1] § Cant lo gentil hac ohida[2] la salutacio que ls tres sauis li faheren, e viu los cinch arbres, e legi[3] en les flors, e viu la stranya captenença dels tres sauis, e lurs stranys vestiments, adonchs comença a pensar, e maraueyla s molt fortment de les paraules que hauia ohides e de ço que vehia. § Beyl amich, li dix vn dels tres sauis, ¿d on venits, ne com es vostre nom? Assats me parets trebaylat e desconsolat per alcunes coses. ¿Que hauets, e per que sots en aquest loc vengut, ne si es neguna cosa de que nos vos puscam consolar[4] ne ajudar? Sapiam ne vostre coratge. § Lo gentil respos e dix que ell venia de longues terres, e que era gentil, e anaua con a hom exit de son seny per aquella forest; e auentura hauia l amenat[5] en aquell loc. E recompta la dolor e la pena en la qual era mes.[6] E car vosaltres me hajats saludat, dient que m ajut Deus qui crea[7] lo mon e qui ressuscitara los homens, son molt maraueylat de esta salutacio, cor hanc nuyl temps no ohy parlar del Deu que vosaltres dehits, ne de resurreccio atresi no[8] ohy nuyl temps parlar. E qui resurreccio me poria signifficar ne mostrar per viues rahons, poria gitar de ma anima la dolor e la tristicia en que es. § ¡Con, beyl amich! dix la vn dels tres sauis, ¿e no crehets vos en Deu, ne no hauets[9]esperança de resurreccio? Senyer, no,[10] dix lo gentil; e si es cosa que vos me

  1. Dient que l Deus de gloria qui era pare e senyor de tot quant es, e qui hauia creat tot lo mon, e qui ressuscitara bon e mals, li valgues e l consolas e li ajudas de sos trebayls.
  2. Lo gentil ohy.
  3. Ligi.
  4. Puxam conceylar.
  5. Menat.
  6. En la qual temptacio lo hauia mes.
  7. Ha creat.
  8. Resurreccio no.
  9. Ne hauets.
  10. No fa.