Pàgina:Obres de Ramón Llull (1886).djvu/339

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


ab sa sauiesa e volentat, adonchs con Deu lo mon crea. E per aço, fill, no s couench que lo mon fos creat anans, ne pus tart, [1] ne menor, ne major, ni d altre estament; car si nuyl altre estament se couengues a crear lo mon, fora en la intencio de Deu passio e deffayliment. § Amable fill, la intencio de Deu no pres nuyl cambiament [2] ne nuyl mudament con crea lo mon, car la intencio que lo mon crea, es Deu infinit, e eternal, e en [3] tota perfeccio; e per aço es impossibil que per nuyla cosa que Deus haja creada ni feyta pusca [4] esser en Deu negun mudament. § Si en Deu no hagues intencio de engenrar Deu e de procehir Deu, [5] fora intencio en Deu pus nobla are con lo mon es, [6] e menys noble ans que lo mon fos creat, con sia cosa que intencio sens vtilitat no s couenga ab bonea e perfeccio contra ociositat e intencio de [7] vtilitat e [8] caritat, e de sauiesa e de granea. § Fill, Deus ha creades en lo mon vnes creatures per intencio de altres, enaxi con los corses celestials, qui son creats per donar influencia als terrenals corses elementats, e los terrenals qui son creats per intencio de anima racional, e axi de totes coses que son creades a seruey de hom. § Plora, fill, car elements, plantes, auceyls, besties e totes coses d aquest mon seguexen l orde e la regla de la intencio per que son creades, e home, [9] a qui totes aquestes coses son dejus [10] en inten-

  1. Edit. lat. Citiùs nec tardiùs.
  2. Edit. lat. Non accepit ullam alterationem.
  3. Eternal en.
  4. Puxa.
  5. Edit. lat. Producendi Deum.
  6. Edit. lat. Intentio esset nobilior in Deo modo, cum mundus est.
  7. En.
  8. De.
  9. Edit. lat. Et solus homo.
  10. Este pasage ofrece, en uno de los códices confrontados, una variante que hace incomprensible el texto.