Pàgina:Obres de Ramón Llull (1886).djvu/348

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


guanyar merit de gloria, e creus en ton enteniment la gloria qui s dona per obra meritoria. [1] § Si tu, fill, ames Deu en ton prohisme per la primera intencio, e ames ton prohisme per la segona, e est temptat que fasses lo contrari, recorre a justicia, esperança, prudencia e fortitudo, e jutja en ton coratge la intencio per que es caritat e les altres virtuts, e compara Deu a majoritat de noblea e de poder, bonea, sauiesa e amor; e ton prohisme compara [2] a menoritat, començament e mortalitat, e ab los altres deffayliments que son en home. E si tu, fill, has aytal art e manera [3] contra temptacio, leugerament pots esser en la amistat de Deu.DE JVSTICIAJVSTICIA es, fill, per intencio de egualtat feyta entre major e major, major e menor, e menor e menor [4] en contra desagualtat en coses on se coue concordança. Aquesta justicia, fill, hauras e amaras si coneixs e ames ço per que est, e contrastes a temptacio qui ab injuria se coue. § Si tu, fill, est peccador, e t coneixs per peccador, e vols e ames peccat [5] per la primera intencio, e injuria per la segona, adonchs est temptat en ço que

  1. Edit. lat. Habes Prudentia in hoc, quod scis acquirere meritum gloriae, credens in tuo intelligere obtinere gloriam, quae datur per opus meritorium.
  2. Acompara.
  3. Edit. lat. Habes talem Intentionem, artem et modum.
  4. Fe yta entre major e menor, e menor e major.
  5. E ames lo peccat.