Pàgina:Obres de Ramón Llull (1886).djvu/354

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


damuntdites pot hom vsar en poca o en trop gran quantitat, per aço es a hom donada temprança. E si tu, fill, est temptat contra temprança, coue que t ajuts ab les altres virtuts ab que temprança se mante; [1] cor esperança li ajuda per cogitar guasardo, e justicia li ajuda [2] a sostenir passio per conseruar sanitat, e caritat fa mes amar temprança que los plaers per los quals temprança esdeue en priuacio, e prudencia mostra con perillosa cosa es intemprança; e fortitudo enforteix la volentat ab abstinencia e paciencia. § Amable fill, temptacio comença a temptar home a vegades en la estremitat major, e a vegades en la menor. ¿E saps per que? Per ço que si per vna estremitat no pot gitar temprança del mij loch, que la n git ab l altra estremitat. E per aço, fill, te conseyl que la temptacio contrasts [3] ab fortitudo e ab abstinencia tant de temps tro que venga [4] justicia, prudencia e caritat; cor justicia te mostrara, ab prudencia, que mes val temprança en lo mij de les dues estremitats, ço es, sobrefluitat [5] de gran o de poch, que no fa intemprança en abdues les estremitats; e caritat te fara amar ço que meylor es, si ans que hajes intemprança [6] la vols conseruar [7] en ta memoria, volentat e enteniment. [8] ¡Fill! Ab virtuts te he exemplificada la obra de temprança e de virtuts, e la intencio [9] per que se n pot hom deffendre de temptacions feytes per vicis

  1. Edit. lat. Temperantia defenditur.
  2. Justicia la jutja.
  3. Contrastes. Edit. lat. Quod resistas tentationi.
  4. Vinga.
  5. Superfluitat.
  6. Edit. lat. Distemperantia.
  7. Esperar. Edit. lat. Conservare.
  8. Uno de los códices ofrece en este párrafo algunas supresiones que son manifiestos descuidos del copista.
  9. En la intencio. Edit. lat. Operationem Virtutum et Intentionem.