Pàgina:Obres de Ramón Llull (1886).djvu/384

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


los homens es quaix exit de intencio vera e legitima, e per ço son los homens peccadors desonrats, en ço que cuyden hauer honrament, con gran desonor es a home esser obedient al demoni, e esser sotsmes al peccat, e que en aquell sotsmetiment cuyt esser honrat. § Amable fill, honrament de riqueses, vestits, [1] parents, corts, conuits e messions deu esser desirat [2] per la segona intencio; e honrament de fe, esperança, caritat, justicia, prudencia, fortitudo, temprança, humilitat, leyaltat, abstinencia e paciencia deu esser desirat per la primera intencio. Mas lo demoni tempta los homens, per ço que als honraments corporals hajen la primera intencio, e als sensuals la segona; e per ço, fill, es molt hom honrat en les corts del grans senyors, e han honrats vestiments; e son desonrats esperitualment, en quant enclinen lurs pensaments a injuries, falsies, traycions, volpelatge, engans e fayliments. § Fill, si tu ames honrament, ama espiritualment [3] en aquell honrament caritat e justicia, per tal que hi sien esperança, prudencia e temprança, per que seras honrat en la sauiesa e en la volentat de Deu; cor la major honor que tu pusques hauer es que Deus te sapia just amador de sos honraments, e que per Deu sies amat; e la major desonor que pots hauer es que Deus, qui sap totes coses, te sapia glot, luxurios, auar, erguylos, accidios, enuejos, iros, fals, traydor, sotsmes a trebayls infinits e cahut en la ira de Deu. § Amable fill, si les gents te fan desonor con tu fas honor a Deu, tu est honrat per Deu, e en Deu e ab

  1. Vestiments.
  2. Desijat.
  3. Primerament. Edit. lat. Spiritualiter.