Pàgina:Obres festives del Pare Francesc Mulet (1876).djvu/165

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


Home, Deu t'em ha portat

Pera ma consolació.

Sor. Senyor, aixó es desbarat;

Such de faba y albercochs.

Tab. Sorollameló já et dich

No'm fases desbaratar;
Fícat en fer los bacins
Perqu'em tens molt enfadat,
No t'ho diga altra vegada;
Filla, quína hora ha tocat?

Tell. Les deu.
Tab.  Puix já es ocasió

De vore esta albelitat.
Jo em recullch á la pallisa
A esperar el bon succés;
Tú d'éll en un crit m'avisa.

Tell. Senyor pare, ¿em dirá res

Si'm veu este home en camisa?

Tab. Ell pareix home discret;

Bé pots estar descansada,
Gítat cara la paret.

Mat. Per Deu qu'el rey Tabalada

Li habem ahurtat lo tret.

Tab. Preveniuse al eixercisi,

Bon home, qué jo men vaig;
Feu molt bé vostron ofici,
En res ne tingau empaig.

Mat. No soch, senyor, tan novici;

Molt presto vorás la pell
Treta á la rata mes grosa,
Que so en l'ofici gat vell.

Tab. Puix jo't promet una cosa.
Mat. Qué es?