Pàgina:Sanch Nova (1900).djvu/207

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


nyora, y al caure soldat marxá, no quedant gayre be ab la familia, deyan qu'en venjansa de no haverli volgut comprar el soldat, com pretenía.

 Era per la guerra dels matiners y, segons se diu, feu alguna forrolla servint de sargento en les brigades. El cas es que quan aquí ja ningú se recordava, d'ell, comparegué, vestit ab gech y gorra. Algun recó portava, perque posá seguidament hostal y gavella y comensá á trafiquejar ab bestiar y negocis bruts. Tractá de congraciarse ab la familia de Serra Bruna, pretenent la plassa de procurador, que no lográ per la oposició de donya Dolors. D'això sembla que'n quedá en gran manera ofès, si be dissimulá ab molta política. Més tart, no sé si aprofitant la deixadesa de don Eudalt ò perque aquest realment ho tolerés, arreplegá la secretaría, y aquí'l tens fet un trumfo, aprofitantse dels propis disbarats del senyor, pera anarli segant l'herba sota'ls peus. Per això profetiso qu'es la espina qu'un día'l picará fort. Deu vulga que m'enganyi.—

 La pintura moral del Cerdá queda feta ab la relació de mossen Joan. Imaginèuse ara un tipo ferreny y forsa sapat, ab un bigoti de carrabiner sota un nas gros y uns ulls petits y plens de malicia; brusa blava per cada día, gech curt d'astracán els díes de festa, calses de vellut y gorra peluda, y tindrèu l'home per defora.