Pàgina:Segona serie de cançons populars catalanes (1909).djvu/112

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.

Aquesta pàgina conté una partitura.

L'ESTRELLA GUIADORA
{ \tempo \markup {\italic Moderat} \time 6/8
 r2 e'8 f' | g'4 a'8 g'4 a'8 | \bar "|" \break g' (f' e'~) e'
 e'8 f' | g'4 c''8 c'' (b') a' | \bar "|" \break a'8 (g'4~) g'8
 a'8 b' | a'4 c''8 c'' (b') a' | \bar "|" \break a'8 (g'4~) g'8
 f'8 e' | \bar "||" \noBreak \time 3/4 f'4 a' g'8 f' | \bar "|" \break e' r8

 g'4 f'8 e' \bar "||" \noBreak \time 6/8 g'4. \fermata r8 ^"Respost"  % bon dia i nit
 e'8 f' | \bar "|" \break g'4 g'8 a'4 a'8 | a'4 g'8 g' f'  % amb l'estrella ...
 e'8 | \bar "||" \break \time 3/4 f'4 a' g'8. f'16 | \bar "||" \noBreak \time 6/8 f'4 e'8 \fermata  % anem tots ..
 \bar "||"
}
\addlyrics {
Els Reis sa -- vis promp -- ta -- ment,
mo -- guts del Sant Es -- pe -- rit,
a‿a -- do -- rar l'Om -- ni -- po -- tent
nos -- tre rei Déu in -- fi -- nit,

bon di -- a‿i nit,
amb l'es -- tre -- lla gui -- a -- do -- ra, a -- nem, 
a -- nem tots en bon' -- ho -- ra.
}