Pàgina:Segona serie de cançons populars catalanes (1909).djvu/115

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

Aquesta pàgina conté una partitura.

EL REI HERODES

{ \key g \major \tempo \markup {\italic Alegre} \time 3/4
 r2 d'4 | g' b'4. g'8 | a'4 c''
 b'4 | \bar "|" \break a' g' fis' | g'2

 d'4 | g' b'4. g'8 | \bar "|" \break a'4 c'' % remor ...
 b'4 | a' g' fis' | g' r4

 b'4 | \bar "|" \break d'' c'' b' | b' a' % era el rei herodes
 b'4 | d'' c'' b' | \bar "|" \break a'2
 d'4 | g' b'4. g'8 | a'4 (c'')
 b'4 | \bar "|" \break a' g' fis' | g'2 \fermata
 \bar "||"
}
\addlyrics {
Es -- tant a la cam -- bra
amb son fill ai -- mat
re -- mor va sen -- tir -- ne
per tot el vei -- nat.

E -- ra‿el rei He -- ro -- des
amb la se -- va gent,
que fe -- ia ma -- tar
tots els ig -- no -- cents.
}