Pàgina:Segona serie de cançons populars catalanes (1909).djvu/71

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.

Aquesta pàgina conté una partitura.

ROSA DEL FOLLÓ
 { \key d \major \tempo \markup {\italic {A poc a poc}} \time 2/4
  r4 a'8. a'16 | b'4. g'8 | fis'2 \bar "||" \break \time 3/4 
  r8 a' (a') fis' g' a' | b'4 a'2 \bar "|" \break
  r8 a' (a') fis' g' a' | b'4
  cis''8 d'' cis''8. b'16 \bar "||" \break \time 2/4 a'8 (fis') fis' 
  r16 d'16 \bar "||" \noBreak \time 3/4 e'4 fis'4. r8 \bar "||" \break \time 2/4
  a'8. a'16 a'8 a' | b'4.
  cis''8 d'' cis'' (cis''8.) b'16 \bar "|" \break a'8 fis'~ fis'
  r16 d'16 \bar "||" \noBreak \time 3/4 e'4 fis' \fermata \bar "||"
  }
 \addlyrics {
 Ro -- sa del Fo -- lló,
 per què‿ets tant plo -- ro -- sa?
 No‿en tinc d'es -- tar jo,
 si‿em ca -- sen per for -- ça? 
 Mi -- nyo -- na.
 Quins co -- lors gas -- teu
 tant de ro -- sa‿her -- mo -- sa,
 Mi -- nyo -- na. 
}