Pàgina:Segona serie de cançons populars catalanes (1909).djvu/77

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.

Aquesta pàgina conté una partitura.

TERESA
 { \tempo \markup {\italic Joiós} \time 2/4
  r4 g'8. g'16 | c''4 \times 2/3 {a'8 b' c''} | d''4
  f''8. e''16 \bar "|" \break c''4 \times 2/3 {a'8 bes' c''} | d''8. c''16

  e''8. d''16 | c''4 \times 2/3 {g'8 a' bes'} | \bar "|" \break a'8 (g'8~) g'4~ g'8 r8
  f'8. g'16 | a'4 \times 2/3 {c''8 d'' c''} | \bar "|" \break c''8. g'16 
  f'8. g'16 | a'4 \times 2/3 {c''8 d'' c''} | \bar "|" \break c''8 g'~ g'4~ g'8 r8 \bar "||"
  }
 \addlyrics {
 Me n'a -- ní‿a mis -- sa ma -- jor
 sols per veu -- re la Te -- re -- sa.

 Ja la'n veig que por -- ta‿al front
 un pam de cin -- ta ver -- me -- lla,
 un pam de cin -- ta ver -- me -- lla.
 }