Pàgina:Segona serie de cançons populars catalanes (1909).djvu/88

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.

Aquesta pàgina conté una partitura.

EN SERRALLONGA
 { \key g \major \tempo \markup {\italic Moderat}
   \time 2/4
   r4. d'8 g' g' g' a'16 a' b'4. 
   c''8 \bar "|" \break d'' e'' d'' c''16 b' a'8 g'
   \bar "'" \noBreak % pausa de respiració
   a'8 b' \bar "|" \break c'' b' a' g' b' a'4
   g'8 b' a' c'' b'16 a' \bar "|" \break fis'8 g'4
   b'8 d'' ees'' d'' c''16 a' \bar "|" \break fis'8 g'4.~ g'4
  \bar "||" 
 }
\addlyrics {
  Jo -- an Sa -- la‿i Vi -- la -- drau 
  e -- ra‿el nom que jo te -- ni -- a,
  per so -- bre -- nom Se -- rra -- llon -- ga, 
  ca -- sat e -- ra‿amb la pu -- bi -- lla,
  ca -- sat e -- ra‿amb la pu -- bi -- lla.
}