Pàgina:Singlots poetichs (1867).djvu/71

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.
2
LAS PILDORAS D'HOLLOWAY.

Com que yo no so d' aquells,
que creuen que es necessari
per ser feliz, que un diari
digui alguna cosa d' ells.
'S matan com animals
perque 'ls prenguin per valents,
y per lo dir de las gents
tot ho fan 'ls generals.
Ningú pensa ab lo pabana
que hi pert un bras ó una cama
y mentres uns cobran fama
'ls altres cardan la llana.
¡Yo 't foll! cuand penso que yo
ya fora á sopá ab San Pera
si no fos per la manera
de tramarme tot alló.
Cuand hi penso m'esgarrifo...
Valgam las mebas patotas;
mes m' estimo limpiar botas
encara que m' esmpastifo.
Primé era sorja, per senyas
que una bala de canò
se men vá andú del sarrò
'l bòt y las espardenyas.
Veyent yo que 'm borejaban,
á ranxero 'm vaix posar
y hasta alli 'm varen pescar.
¡Es que es molt lo quem buscaban!
Per asistent vaix llogarme
per serne mes lluny encara
y aqui 'm tenen, veyam si ara
vindrán encara á buscarme.

ESCENA II.

Ambrós, Muley, Abengot y moros.


(Muley entra sota un paraiguas gròs, detrás d'ell segueix un moro que durá un mocador d'alt d'una canya y detrás los moros que portan los regalos que se indicarán en lo diálogo.)

Mu.

Salut y benediccions
de part de lo gran Profeta.

Am. ¡No 'm deixan ni una hora quieta! (Ab impaciencia y no sabent qui son per estar de esquena á n'ells.)
Mu. Y 'ls teus amos? Están bons?
Am.

Vatualistu, si son moros! (Dant un salt al repararho.)
Qui hos ha dat entrada franca?

Mu. No veus la bandera blanca? (Senyalantli.)
Am. (Ap.) Aquet deu esse 'l Rey d'oros. ('S queda un rato observantlos fixament com si sospetxés.)
Aben. (Ap. á Muley) Eixa cara no me es nova.
Mu.

(Ap. á Aben.) A mi tampoch no m'ho es massa,
pero aqui no som á casa,
no busquis ronya á n'al cova.

Am.

(Ap.) Com si á mi 'm ballés pel cap
que ya 'ls he vist altres voltas! (Queda pensatiu.)

Mu.

Noy no siguis carnestoltas,
ahont e 'l general? Se sap?

Am.

Ah! Al últim hi he caigut! (Fent com qui atina en una cosa y no fent cas de lo que li ha dit Muley.)
Si no 'n conexia d'altres; (Rient.)
no es vritat que sou vosaltres?

Mu. ¡Valgam Alá que ets tussút!
Am. Que no 'm conexeu company?
Mu. ¡Massa per ma mala estrella!
Am.

Quina broma vá se aquella
per fervos caura al parany!...
Y be y donchs la butifarra?

Mu. No ho recordis que m' encona!
Am.

L'habiau de trobar bona
perque era de can Sagarra...
Vaya vaya... Be y que tal?
Ya esteu cansats de la guerra?
Que 's diu per aquella terra?

Mu. ¡Ah si 't tingués alli dalt! (Rabia.)
Am.

De primé 'm ferexi un llamp.
Yo 't foll! Potsé 'm rustirias
y despues te 'm menjarias
ab cuatre fullas d' ensiam.
Prou que men recordo be;
si 't creuen á tu aquell dia
l' asa 'm flich si yo podia
may mes ensumar rapè. (Fent l' acció de tallá 'l nas.)
Quina alegria tindrian
'ls altres dos si 't vegessin!
Pobre de tú que vinguessin!
que potsé 's recordarian
dels teux fetxes de rajadas,
y si acas no 'ls detinguessin,
fora molt facil que 't fessin