Pàgina:Tirant lo Blanch I (1873-1905).djvu/26

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina no ha estat revisada encara.


e vençre, si ufar volen de discrecio; e per ço, ab lo divinal adjutori, sera departit lo prefet llibre de cavalleria en set parts principals, per demostrar la bonor e fenyoria que los cavallers deuen haver fobre lo poble. La primera part fera del principi de cavalleria; la segona sera del ftamet e ofici de cavalleria; lo terç es de del examen que deu effer fet al gentilhom o generos qui vol rebre l'orde de cavalleria; lo quart es de la forma com deu esser fet cavaller; la finquea es que fignifiquen les armes del cavaller; la sisena es dels actes e coftumes que a cavaller pertanyen; la fetena e darera es dels honor que deu esser feta al cavaller. Les quals set parts de cavalleria seran deduydes en ferta part del llibre. Ara, en lo principi, fe tractara de certs virtuosos actes de cavalleria que feu l'egregi e ftrenu cavaller, pare de cavalleria, lo comte Guillem de Varoych en els feus benaventurats derers dies.

CAPITOL II.

Com lo comte Guillem de Varoych prepofa de anar al fact fepulcre e manifefta a la Comteffa e als fervidors la fua partida.


E

N la fertil, rica e delitosa illa de Anglaterra habitava un cavaller valentiffim, noble de llinatge e molt mes de virtuts. La qual per la fua