Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/158

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
154
viatjes per áfrica y assia

nit y tots los dissaptes se tanca la porta que la guarda un kaid.
 Hi ha en aquest barri dos mil juheus, los quals, sia 'l que sia son sexo y edat, no poden entrar en la ciutat sinó descalsos.
 Los tractan ab gran menyspreu; son trajo es negre y de l' apariencia més miserable, lo mateix que 'n Tánger. Son gefe, que sembla home de bé, vingué á véurem moltas vegadas: va tant pobrement vestit com los demés. Las donas d' aquesta religió van pe 'ls carrers ab la cara descuberta; n' hi ha de molt hermosas, y fins d' una bellesa enlluhernadora: generalment son rossas. Sos rostres, tenyits de rosa y gessamí, encisarian als europeos. Res hi ha comparable á la delicadesa de sas formas, espressió de son rostre, hermosura de sos ulls y demés encants y gracias de tota sa persona; y, no obstant, aquells modelos de perfeccions, que presentan la reunió del bell ideal dels estatuaris grechs, aquellas donas son objecte del més vil menyspreu; aixís es que van descalsas, y 's veuhen obligadas á posarse als peus ricament adornats de negras horribles que disfrutan de l' amor brutal, ó de la confiansa de sos amos. Los fills dels juheus son hermosos quan joves, pero al ferse grans se tornan lletjos, de manera que casi no 's veu un juheu ben agensat. ¿Deurá aixó atribuhirse als sufriments de la horrorosa esclavitut en que viuhen?
 Los juheus exerseixen molts arts ú oficis; son los únichs argenters, llauners y sastres que hi ha á Marroch. Los moros son sabaters, fusters, mestres de casas, manyans y teixidors de hhaiks.
 Antigament rodejavan la ciutat de Marroch jardins y plantacions que s' estenian á molta distancia. Pera regarlos, se conduhia l' aygua de milers de fonts del Atlas per medi de canals ó rechs descoberts, y per acuaductes ó grans minas; ara sols quedan las runas d' obras tant vastas. L' home instruhit pateix al veurer aquella munió de canals destruhits y la terra, que sas ayguas feyan avans fértil y productiva, convertida en aspre desert. Queda no obstant cert número de conductes que encara duhen aygua, y mantenen la frescura y verdor en molts jardins. L' acuaducte subterrani que proveheix d' aygua á Semelalia es tan alt que 'ls homes encarregats de netejarlo hi caminavan drets llarguíssima distancia. L' aygua es excelent.