Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/398

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


manera que 's poden contar més de cinchcentas columnas y pilastras pera sostenir las galerías ó porxos del temple.
 Los capitells de las columnas que forman las quatre fatxadas del pati son hermosíssims, encar que no perteneixen á cap dels cinch ordes d' arquitectura; mes los capitells de las columnas de l' interior de las galerías son tots d' orde corinti ó compost, y molts d' ells travallats ab la major delicadesa.
 Las bases de las columnas son comunment áticas; altras ab un petit pedestal átich ó rebaixat; altras ab una falsa base; y algunas, per capritxo del arquitecte, tenen un capitell corinti invertit.
 Los archs que donan al pati están coronats d' una cupuleta jónica; mes los interiors tenen sols voltas esféricas de mitj punt.
 Las quatre caras del pati acaban en ornaments de pedra bastant semblants á las flors de lliri.
 Aquestas galerías estan empedradas com las calsadas y parets del temple, ab pedras de tall de roca de cuars barrejada ab roca silícea y mica que es una penya que abunda en lo país.
 L' ángul del E. del temple está tallat ó arrodonit pera seguir la línea del carrer principal, y arriba á ser tan estreta en aquell punt la galería, que tot just queda espay pera passar entre la paret y la pilastra angular del pati.
 En l' ala ó galería SE. del temple, desde la porta Saffa fins á la paorta Zeliha, hi ha un quart orde d' archs, en qual disposició s' adverteixen també algunas irregularitats.
 La Kaaba no está situada exactament en lo centre del pati. La fatxada NE. dista doscents setanta cinch peus sis polsadas de la galería corresponent; la cara SE. cent cincuanta cinch peus sis polsadas; la del SO. doscents vintinou peus tres polsadas; y la fatxada NO. cent xeixanta dos del costat oposat.
 Al costat SO. del gran pati, n' hi ha un altre de més petit rodejat aixís mateix d' archs, hont hi ha la porta Ibrahim. També se 'n troba altre semblant en l' ala NO., y allí 's veuhen las portas Kutubia y Ziada.
  Te 'l temple dinou portas, ab trenta vuyt archs, disposats com segueix al voltant del temple, de N. á E.