Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/41

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
37
ali-bey el abbassí

desseguida tirant terra sobre 'l cos, la comitiva torna á la casa del difunt pera donar lo pésam á la familia. Durant aquest temps com també desde 'l moment en que mor, y per vuyt dias consecutius, las donas de la familia 's reuneixen pera donar crits espantosos que duran casi tot lo dia.
 Lo bany públich en Tánger es molt brut y d' aspecte miserable. S' hi entra per una petita porta, 's baixa després per una escala estreta, y á la dreta se troba un pou, d' ahont se treu l' aygua necessaria pera 'l servey del establiment; á la esquerra hi ha una especie de porxo, y á son costat una cambra reduhida. Aquestas duas pessas serveixen pera vestirse y despullarse. Sobre la dreta del porxo hi ha una cambra ó més bé un soterrani, que reb tan poca llum, que quan s' hi entra sembla enterament fosch: lo paviment del tot cubert d' aygua, es en extrem relliscós. La major part prenen allí son bany ab una galleda d' aygua calenta y altre d' aygua freda, que temperan á voluntat, y se la tiran per lo cos á poch á poch ab las mans després de las ceremonias de la ablució.
 Los que volen pendrer lo bany de vapor, van á una cambra situada sobre l' esquerra, que está enrajolada ab marbre blanch y negre com una tauleta d' escachs: lo sostre que es de volta conté tres claraboyas circulars d' unas tres polsadas de diámetre, y tapadas ab trossos de vidre de diferents colors, lo qual produheix bastant bon efecte pera la llum. La porta d' aquesta cambra 's manté sempre tancada, y davant hi ha una petita pica que reb l' aygua calenta per medi d' un conducte; l' aygua freda está en las galledas. Desde 'l moment que s' entra en dita cambra se sent una atmósfera sofocant que cansa la respiració, y en menos d' un minut se troba 'l cos cubert d' aygua, que reunintse en gotas grossas corra per tota la pell, y un se troba cubert de cap á peus de copiosa suor. S' assentan sobre las rajolas, las quals s' escalfan fins á tal punt, que al moment produheixen un calor insoportable, que més tart ja no 's sent: y després d' haver permanescut assentats tot lo temps que 'ls hi sembla, fan sa ablució, y 's rentan ó banyan lo cos: pero la sortida pera vestir es incómoda, per que no hi ha cap cambra intermedia pera temperarse avans de sortir al ayre lliure.
 La primera vegada que vaig entrar en dit bany vaig expe-