Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/418

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


 Los enterros se practican sense cap cerimonia. Portan lo cadavre al peu de la Kaaba, hont los fidels concorren y fan una curta oració per lo difunt després de la canónica ordinária; després se n' duhen lo cos pera enterrarlo en un clot fora de la ciutat. Pera aquest servey hi ha devant d' una de las portas del temple, en lo carrer públich, gran nombre de bayarts: la familia del difunt ne demana un, hont coloca lo cadavre, revestit de son vestit ordinari sense cap adorno, y comunment se 'l traslada descubert y sense caixa. Després d' enterrat, tornan lo bayart al seu lloch.
 Lo clima de la Meca es ardent, no sols per rahó de sa latitut geográfica, sinó particularment á causa de sa posició topográfica entre montanyas, que li envian la calor rebuda.
 La calor més forta que vaig observar durant ma residencia fou 23° ½ de Reaumur, lo 5 de Febrer al pondrers lo sol; y lo menor de 16°, lo dia 16 del mateix mes á las set del matí.
 Hauria volgut arreglar lo meu higrómetro; mes ho estorbá la impossibilitat de trobar un cabell: semblará impossible, mes no per aixó es menos cert. En mitj d' una numerosa població, en lo centre d' una cort no 'n vaig poder obtenir ni un.
 Los homes portan lo cap del tot pelat; y las donas, per una especie de superstició no donarán un sol cabell; perque 's creuhen que podrian servirse d' ell pera fer sortilegis y maleficis en perjudici d' ellas. Per aquesta rahó quan se pentinan, tenen moltíssim cuydado d' enterrar secretament lo cabell que 'ls hi cau, y lo mateix practican, y per igual rahó, quan se tallan las unglas. Molts homes participan també de semblant superstició; mes los wehhabis pensan de molt altra modo, puig en la época de sa pelegrinació los vaig veure que 's feyan afeytar al mitj del carrer y 'ls llochs que ocupavan quedavan tan cuberts de cabells, que sense dificultat se 'n haurian pogut omplir alguns matalassos; mes tots los cabells eran curts, de poch mes d' una polsada.
 No havent, donchs, pogut adobar lo meu higrómetro, vaig quedar privat d' un dels medis d' observació; puch dir, no obstant, que mentres vaig viure allí, l' ayre 's mantingué generalment en estat de sequedat; y 'l vent bufá constantment del SO., fora d' alguns intérvals de calmi. Sempre vaig fer mas observacions sobre 'l vent superior, observant la direcció