Sàtira de Guerau de Montemayor

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Sàtira
Gaspar Guerau de Montemayor
Breus sàtires sobre diferents escriptors valencians (fragments).
 Baixa


Breu descripció dels Mestres de Valencia que anaren a besar les mans a la Magestat del Rey D. Phelip Segon de aquest nom, lo primer de febrer del any mil sinchcents huitanta sis, feta per lo venerable M. Gaspar Guerau de Montmajor


Introducció

Yo Mestre Grau
a qui mes plau
ser lo bochí
del Rey Pasquí,
e lo fiscal
pera dir mal,
vulch de mon dit
deixar escrit
los besamans
qu' els Mestres vans
han fet al Rey,
perque en la lley,
en que yo vixch,
d'est modo em rixch,
riurem de tot,
y dir un mot
del mes agut
del corral brut
de les Escoles
de Beceroles.
Gran nuvolada
e cavalcada
de cada trip
al Rey Phelip
ne fan viatge,
que may passatge
de areners viu
passar lo riu
que tant durás.

Sàtira sobre Juan Martin Cordero

Mestre Cordero
ab son sombrero
e barret fort,
que de la mort
es adjutor,
lo portador
al degollar
e sentenciar
los desdichats
esquarterats
fins al suplici.


Sàtira sobre Jayme Juan Falcó

Al sobresalt
tot espantat
també ha fermat
la obra present
de Perpuchent
comanador
FALCÓ o atzor,
que está en muda,
ave mes ruda,
que el quebraós,
rocí molt gros
de moliner:
est pretent fer
cércol quadrat,
e ásens bolar,
y ellmay bola.
Adargat,hola,
e tin recort
de aquell gran tort
que has causat
en la ciutat
satirisant
e llastimant
a molta gent
ab la insolent
satira antiga,
perque nos diga
que has acertat,
ni mes trobat
satira fent.
Mira, imprudent,
que no tenia
lo que havia
de contenir
lo que en mal dir
es sol guardar.
Ves a estudiar
en Juvenal,
si vols dir mal,
déll treslladant
e acomodant
a ton ofici
lo que en est vici
ell ha guardat.
Puix has fermat
aquesta obra,
veurás que't sobra
lo compliment
de entendiment.

Sàtira sobre Micer Cosme Clemente
Per qu'es descobra
d'aquesta obra
la utilitat
e dignitat
des que han poder
de dar llicencia
del sobredit,
e ací va escrit,
fonch ben mirat
e examinat
per lo Doctor
gran bevedor
MICER CLEMENT,
home imprudent,
que cavaller
es volgué fer
en la jornada
de la entrada
del nostre Rey.