Segona relacio de la bona nova de la recvperacio del castell de Salsas

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

SEGONA RELACIO
DE LA BONA NOVA DE LA RECVPE-
racio del castell de Salsas, y tot lo que acontengut desde onze de Iuny de 1639. fins a fis de Gener de 1640. Al to si voleu oyr vna canso galana, yo vos dire a la Catalana.


Con licencia. En Barcelona, en casa Sebast. y Iaume Matevat. 1640.

Al to si voleu ohir vna canso galana, yo

 vos la dirè a la Cathalana.

P

Och vos a valgut

Gauatxots la armada,
puix que mors de fam
fou exits de Salsas.
lara, la la la

 A onze de Iuny
entrareu a España,
del any trenta nou
ab molta pujança.
lara, &c.

 No conquistant res
perqueus ho donaren,
sens fer resistencia.
de la part de España.
lara, &c.

 Antes fereu dany
ha la Iglesia santa,
puix que en Clayrà
na fereu establa.
lara, &c.

 Si be haueu pillat
cosas de gran valua,
sert vos a costas
del millor de França.
lara, &c.

 Perque en Estagell
dos cents y vuytanta,
ab dos grans Musurs
que alli acabaren.
lara, &c.

 Y lo musur Roig
espia doblada,
be resta espiat
a la part de España.
lara, &c.

 Que si be teniu
la Capita Plaça,
molts musurs tenim
en la nostra gabia.
lara, &c.

 Ho que beus ana
en aquella batalla,
ab dos mil caualls
y vuyt cents de España.
lara, &c.

 Quaranta musurs
de la fina França,
ab dos cents vintytres
alli tots restaren.
lara, &c.

 Y sols de Españols
vint y vn matareu,
y ab vn Capita
vos acontentareu.
lara, &c.

 Al Compte de Bion
fou del cap de dansa,
y tambe vn Marques
ab musur de la Iana.
lara, &c.

 Y al Compte de Escombert
tambe feu sardana,
ab lo Abat de san Guiu
sens altra de fama.
lara, &c.

 Molt prop de Carrea
fou esta ballada,
dexanthi la pell
per venir España.
lara, &c.

 Sil Duch de Luy
en esta jornada,
nos fos apartat
seria ab la dansa
lara, &c.

 Poch vos a valgut
trincheras en Salsas,
quel crit de carn a carn
vos acouardareu.
lara, &c.

 Y dintre del castell
los demes entrareu,
y aueu cantat
com ausells en gabia.
lara, &c.

 Puix que lo LLEO
que may vos dexaua,
vos ha encadernats
aquest any quaranta.
lara, &c.

 Que poch vos valgué
lo socorrer a Salsas,
ya quels Espanyols
vos donauen Salsas.
lara, &c.

 Passats de sinc cents
musurs de gran fama,
lo dia dels Mors
tots alli restareu.
lara, &c.

 Deu do vida al REY
de la nostra ESPANYA,
que puga menjar
LAVCA, puix te SALSAS.
lara, &c.