Un tenorio rebregat

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Un Tenorio

Rebregat


Parodia de

D. JUAN TENORIO

ORIGINAL DE

Joseph Miralles y Salvá

Estrenada ab brillant éxit al «Centre Democrátich Federal del Poble
Nou» lo día 30 de Octubre de 1910Preu: 30 céntimsVenta en casa l' Autor: Mariano Aguiló, 45, Tda.

BARCELONA
Gran-Vía Meridiana, 172 — Teléfono 4229

1910
Dedicatòria


A tots los que prengueren part en aquesta obra meva (parodia) vos la dedico en prova d' agrahiment.

L' AutorAquesta obra es propietat de son autor qui se reserva tots los drets que li concedeix la lley.

La societat de Autores Españoles y los seus corresponsals son qui tenen autorisació per cobrar los drets de representació.

REPARTIMENT
  PERSONATJES   ACTORS
—————————— ————————
Inés
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Sra. Balbina Casasas
Janot
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Sr. Joan Mani
Lluís
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
» Francisco Juliá
Forné
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
» Joseph Canales
D. Gallego
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
» Joseph Bartrina
Garbat
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
» Elias Callicó
Agutzil
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
» Ramón Priu
Sinquillas
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
» Joan Solá
Avellanetas
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
» Joseph Ranilles


DRETA Y ESQUERRA LA DEL ACTOR


Nota.—Los trajos, tot lo possible ridícols á gust del senyor director.

Altre.—Lo Forné se recomana que vági tal com van los fornés sent al trevall.
ACTE ÚNICH


Bodegó dels barris baixos: Taulell com acostuma á ser per vendrer begudas; mostradó ab pots de rusquillas, borregos &.&.

Taula al mitx voltada de cadiras, tamborets ó tot lo que sol averhi á las tabernas:

Al fondo una porta que 's la del foro. Porta á l' esquerra y porta á la dreta:


ESCENA PRIMERA


Janot jugant al solitari: De fora se senten crits, alberot, &.

Janot

(Disgustat) Que cridan els tabalots
¡calleu! aixó es un desvari,
si esguerro aquest solitari
els afarto á mastegots.

(Torna á sentirse gran cridoria)

Aixó es una bojeria
may, may no poden callá
¡¡callareu!!..... que tant xillá
sembla la pescateria.
Garbat. (cridantlo)

De l' esquerra Garbat


ESCENA II


Garbat  Que hi ha.
Janot

 Aigua-ardent
pro que sigui de la forta

que si passo aquesta porta
li tocará á algú manent.

Garbat li dona una copa
Janot Ah.... resegueix fins els peus
(després d' aver begut.

avuy la vida m' empenyo
em daràs un caliquenyo
y una capsa: ¿Donchs que t' creus?
La forta es la que m' agrada
te (dantli dinés), Garbat cobra el que 's deu
perque vindrá un company meu
deixo una copa pagada:
Recordat fa l' any avuy
que ab en Lluis tinch la cita,
potsé ell vindrá á missa dita
no t' en vagis de la muy:

(Se torna a sentir cridoria; Janot s'en va fondo Garbat lo segueix fins a la porta)


ESCENA III


Garbat

Que 's tremendo, que 's capás
tot ho empren a clatelladas
mastegots y bofetadas.
Quin modo d' obrirse pas:

Garbat s' en va dreta mes avans de ser fora de fondo entra D. Gallego:


ESCENA IV


D. Gallego Ey! ey mosso: Deu vos guart.
Garbat Que li falta? que vol beurer?
D. Gallego Te un ralet no més vull seurer.
Garbat Donchs afanyeuse que 's tart.
D. Gallego

No mes te volía di
si avuy vindrà el meu xicot,
es aquell plaga, en Janot.

Garbat No ho sé del cert,.... Potsé si:
S' en va Garbat dreta


ESCENA VD. Gallego

Que jo em conformi !Deu meu¡
a tení un fill tant bestiota,
un granuja, un idiota
deixát de la ma de Deu.
Deixem assentá en aqui
ans la pena no em mareigi
aixis faré que ell no em veiji
y jo lo podré sentí: (se assenta)

Se cubreix ab lo tapabocas, a fi de no ser conegut: Del fondo Forné que anirá tot abrigat ab un bancal o un sac. A poch GarbatESCENA VI


Forné Taberné...! ey.... taberné.
Garbat Ola que voldrà de bó.
Forné No em coneixes?
Garbat  No senyó
Forné Te un llonguet y em quedaré
(li dona un llonguet)
Garbat

Voleu alguna coseta
per beura o be per menjá:

Forné Guillén y deixem está.
Garbat Sort que m' ha dat propineta.

Forné va á seurer a la part oposada a D. Gallego Garbat sels mira ab recel

no comprench aquestas modas
tots dos callan y assentats,
y van fins al nas tapats
noy... semblan dos guardarrodas.

s' en va redera el taulell.

Del fondo Sinquillas y Avellanetas

ESCENA VII


Sinquillas

Yo mi jugo un cigaló
que en Janot guanya la posta.

Avellanetas

Y yo et torno per resposta
que p' en Lluis m' el jugo yo.

(De lluny se senten tocar set horas

son las set del bon matí
sents com ho diu la campana.

Sinquillas

L' hora de fe la manyana
aviat serán aqui:

Del fondo Janot y Lluis acompanyats de molta gent.


ESCENA VIII


Lluís

Ola companys som aquí
puig l' hora ya es arribada.

Janot

Ya tens la copa pagada
y si vols pots repetí.

Sinquillas Ola Janot que estás grás.
Avellaneta Ola Lluís que estás sech.
Lluís Aqui caich, allá m' ajech:
Janot Es el mon, no en fasis cás.

Tots los concurrents s' assentan al costat, alguns drets á fi de pogué escoltar.

Janot Enllestim donchs la cuestió.
Lluís Com vulguis comensarém.
Janot Bebem tots antes?
Lluís

 Bebem
noy (á Garbat) cada hu un cigaló.

Janot Y vosaltres tan tapats
a D. Gallego y Forné)
no voleu escoltá el que?
D. Gallego Yo ya estich be:
Forné  Yo també:
Janot Semblan dos encarcarats:
(Janot s' assenta)

Lo cas va sé perque un dia
parlant de jochs y d' amor
vaig dir que yo era un terror
y que cap més n' hi havia,

Lluís

Y jo sentinte á parlá
creyentme ser mes capás,
vam destiná un any de plás
y avuy s' ha de comprová.

Janot

Donchs arriba¡ vinga feina
aqui yo porto la llista
feta d' un memorialista
d' aquells que hi há á la Virreina

Lluis

Y jo aqui porto també
la llista d' igual manera,
me la va fé la portera
dantli una ajuda el porté.

Janot

Mes ans que tot espliquem
lo que em fet y em de prová
així podem demostrá
lo que som y el que valem:
si vols ya pots comensá.

Lluis Milló que comensis tu.
Janot

Com vulguis yo per ningú
may no m' hi fet esperá.
(Deixem enpescarme cosas
y així lluiré els meus brios
entre jochs y desafios
y conquista s amorosas.)
Tan punt vaig guillá d' aquí
después de nostre entrevista
Ja vaig fer una conquista
ab la mossa d' un mesquí.
Vaig anar á buscar sort
fent viatje llarch y estrany
hi he corregut ab un any
De Sant Pol al Polonort.
Si n' hi fet de disbarats::::
Hi conquistat ab franquesa
desde la rica princesa
fins á la assessina plats:

A Inglaterra las inglesas
totas estaban per mi
y el mateix va succehí
sent á Fransa ab las francesas.
A Italia... país famós
de conquistas y amoretas
alia hont hi veya raspetas
tot lo día hi feya l' os.
A Alemania y Portugal
entre rossas y morenas
las contaba per dotzenas
fent un terrible total.
Jo hi he buscat las casadas,
jo hi atrapat las solteras
raspas, didas las ninyeras
y viudas mitx rebregadas.
Jo al Gurugú hi he pujat
als palacios hi sigut
fent lo ximple 'l bestia y mut
als soterranis hi estat;
May m' han fet po els capellans
en que de lluny semblin donas;
hi conquistat majordonas
al devant dels escoláns.
Vaig fe á Rusia tal capdell
que un lletrero vaig posá
deya—«En Janot aquí está
y ningú es capás per ell».
Aixó y en que sembli estrany
porto escrit á aquest papé
y aixís puch demostrá be
tot lo que hi fet ab un any.

(Posa un papé de llargas dimensións sobre la taula

Lluís

Jo buscant igual que un gos
que arreplega lo que pot
vareig fé un viatje al Clot
molt altiu y venturós,
Mes donántmelas de curro
los calés me van guanyá
perqué vaig vo'gué prová

de fé una estoneta el burro.
Tenint un trumfo majó
ó la groga.... aixía l' as
mes no comprench per quin cas
que sempre el burro era jo.
Veyent que ya no tenía
un céntim partit p' el mitx
tenint de calés desitx
vaig buscarme companyia.
Vareig ferme ab carteristas
gardunyeros, quinzenaires
buida-pisos trinxeraires
golfos y contrabandistas
Y un dia están empináts
mentres duraba la broma
vaig pescarloshi la moma
deixantlos á tots pelats;
Recordán aquell refrán
que el que roba á un lladrot
se li pot perdoná tot
perque fa lo que tots fan.
Al Poble-Sech vaig fe l' os
y un lletrero vaig posá
deya ;;; «En Lluís aquí está»
«que á lo menos val per dos;»
«aquí passará alguns mesos»
«sentse tení mes empresas»
«que enredá noyas promesas»
«y desbancá 'ls seus promesos»
Y igualment com constas tu
esplicantlos xirigotas
m' hi pogut burlá de totes
sentse casarme ab ningú
Yo als quints pisos hi pujat
y á tot arreu ting amigas
hi festejat en botigas
entresuelos y als terrats.
Mes me donan molt calé
y estich cansat de cansarme
demá 'm proposo casarme...

12

ab

Janot

noya que yo se. Ab això si à tots vos plau à bodas podeu venir si es que volgueu sentir la pistola de Sant Pau. Anem donchs à lo important la

la llista....

Lluís

Janot Lluís Janot

Lluís Janot

La porto aquí:

Hi ha morts y conquistas?

{Mostrant la llista) Sí: Doncas tirem endevant, te la meva: (a Lluís) (Üonantla a anot) Te també Entre rossas y morenas aquí conto tres dotzenas. ..

Lluís

(Contant) Cuatre y mitja, m' està be

Janot Lluís

{llegint)

mirem

els morts.?

Doscents deu: Aqui trobo y faig" la creu que n' hi ha tot un milè.... mil morts.... jarriba salero! y tots fets dintre d' un any

Janot

No ho

trobis cap mica estrany

vaig" treballà al

matadero.

Ya veus

Lluís Janot

Lluís Janot Lluís

Janot

donchs que t' hi guanyat Això pot sé Mentida no!! Si vols mi jugo la vida que lo que he dit es vritat. Creus que no ho he fet prou be: Sols ten falta una ab franquesa, iQui es? Aquella burgesa que 's la filla del forné. Juro que avans se à demà j

j

conquistà aquella

Lluís Janot

marmota

y fins pendret la xicota que tu et voldrias casà. Com jugas que no

Lo meu juguem una convidada: Lluís

Queda

13

-

la gent invitada.

Molt be: — La aposta està en peu. D. Gallego (Alsantse) No puch ya mes escoltarte

Janot

granuja, perdut, mal

Janot

fill:

No et faig fé mort de conill per mandra de aquí escanyar te. D. Gallego se destapa per poguer sé conegut. pare....!

D. Gallego Jo no soch ton pare... greu me sap tení igual nom. No vull devant de tothom Janot que insulteu la meva mare: La mare es de las honradas... y... aneusen del meu devant ó jo vos trauré al instant

Forné

Janot

Forné Janot

ab un joch de clatellaJas. Alto jo soch el Forné que 't vols casà ab ma filleta primé serà una tnonjeta ans que no te la daré. No em feu riure D. Panarra venintme així à provocà si no me la voleu da la pendre ab tota la barra. la tancaré iPéndrela! entre las monjas descalsas. Com que sempre tinch claus falsas juro que jo os la pendré. ..

Forné Anem Gallego. D. Gallego (A Janot) Ans no em mori tu em mataràs, tu fill meu

Janot

mentre estant pregaré à Deu que no 't fiqui al Purgatori. Per mi no passeu afanys adiós pare hasta mes veurer, perquè si Deu me vol creurer tindrà home per molts anys. S'

Per y no

fi

havem

em

en van fondo Forné y D. Gallego

sortit del

pas

causa cap agravi, -

-

14

això son cuentos del avi dels que yo may hi fet cas Lluis entesos....

Lluís Tanot

Molt yo ho abono vaig a veure si ensarrono a la filla del Forné

Bebeu

be:

tots, tot

(Del Fondo entra un Agutzil y al pel fondo)

moment que Janot

el

veu,

fuig;

ESCENA IX Agutzil Alto

tots.

En Janot guilla. passa! £y això perquè? Agutzil Perquè en Janot al Forné vol pendreli la pubilla. Sinquillas

Garbat Que i

Garbat Ja ha

guillat.

Vaya una

Agutzil

pua.

vostè queda pres també (A Lluís)

Lluís

Y ell lliure?

Agutzil

Ja

Garbat

Desfeuli el nus de

el

trovaré

la

cua,

Agutzil Es un vil un idiota. Prou que li veig l' intenció Lluís mentres seré à la presó ell

Agutzil Lluís

me pendrà

Anem

la xicota.

donchs.

Serà de valde volguerme apresonà, prompte em deixaran anà que soch parent del arcalde.

lo

Tots surten pel fondo segui«t à Lluís y V Agutzil y quoda Garbat sol.

ESCENA X Garbat Gracias à Deu que

estichsol 15

vaya unas menas de rinyas ay! si arriban a fe pinyas

me causan un desconsol: En Lluis a la presó, Agneta que com ho sabrà ay! pobreta aniré a dirho à potsé es

1'

balcó.

tiri p' el

Del fondo Janot

tot tapat

abun tapabocas.

ESCENA XI Janot

Garbat, Garfcat.

Garbat Voy! que f >

Janot

vols.

conegut. tot seguit,

hi

noy aqui pasa un

bullit

que sembla un joch de pinyols Vols ferme un favor.... te aquets li

digam hont

sols

Garbat Es a

es

1'

dona dinés

Agneta.

dalt que està distreta

remcndàn uns

calsotets.

Hi voldria enrahonà, Garbat De cap modo no pot se. Te home (dantli dinés) doblo Janot Garbat Ves, ves. E' haig de conquistà. Janot aquesta es digna que es noti serà la mes gran empresa, mentres li prench la promesa ell s' arrencarà el bigoti

Janot

el calé.

sent tancat à la presó, y yo ab las ausencias sevas

aqui faré de las mevas

y endevan

la professo.

Garbat. Garbat Que.

Te mes

Janot per

fe

cal

é

{dantli)

doble la conquista -

16

-

deixem tení una entrevista ab la filla del Forné. Garbat Aquí à casa? Janot Aquí vindrà que 's amiga de Agneta y així fentloshi la leta las dugas vull enreda. 1'

Se treu un senatxo y una carta

Aquesta carta li donas qne es feta d' un capellà dels que saban ben tractà sagristans y majordonas. La poso dins lo senatxo {li posa) y fentli aquest regalet, encar que sigui un pobret creurà que soch un ricatxo. (.Dona el senatxo (siste)let) à

Garbat y

s'

en va esquerra)

Garbat Quin enredo serà aquet la carta ella hi trovarà..

vindrà ó sinó vindrà la cuestió es fé el paquet, si

Del fondo ]nés

ESCENA Inés

Bon dia.

Garbat Inés

Bon

dia Inés.

pare ho sentia segú que escanyaria perquè d' això no en sap res. Xitón,

si el

m

iAhont es

l'

Garbat

Inés

XII

1

Agneta?

No ho

sé,

m'

han dut per tu un regalet

un

senatxo.

Boniquet; Al moment que Inés

1'

obra cau una carta

veig que ha caigut no se que, una carta, un paperet. ay! no, no la dech obrí -

17

Garbat Obrala segú que t'

Inés

aquí

ofereix el regalet.

Ay! no goso:

Garbat

Tiba dona pas cap mal, ay yo 't fum. vols t' aguantaré el llum

no si

Inés

-

es

Ay uo, Desclou

no la claró es bona.

la

carta

{Llegint)

«Llum de quinqué de

petroli

acepta d' aquest panoli cuatre ratllas de mistó, si tu no las aceptabas com qui ho ven à pes de fabas

em

tiraré p' el balcó»

{sentse llegir)

Garbat Inés

Ay

pobret!!

Segueix, segueix. {Llegint) «Per tu perdo tot lo greix com si fos à la graella, jo per tu seré capàs de quedà ab un pam de nas y de arrencarme una orella. {sent se llegir)

no

vull seguí,

Continua

Garbat que

el sentirho el

fins

hont

1'

cor se 'm nua

aimas?

Hasta el cel (llegint) «Y fins per tu em tiraria del pla de la Boquería à dalt de la torre Eiffel: Per tu yo seré un pavana faré el que et dongui la gana de pallaso!.. de ninot {sentse llegir) no puch mes. Segueix bojota. Garbat Avants que donarme pota Inés primé matat... Ay! Janot {sentse llegir) Ay! Ay! hi he acabat la tasca sembla que em vingui Una basca tinch els nervis conmoguts tinch dnglot febre y coragre: Ixes Garbat Ja

et

18

-

remullaré ab vinagre

calla espera tres minuts:

Inés

Vull anà à casa

al

moment.

Garbat No veus que fa molt de vent y potsé et costiparías, en Janot are vindrà.

Inés

No no, no em puch esperà que el pare m atraparia* 1

De

1'

esquerra Janot. Garbat

ESCENA Janot

XIII

Vols anarten bella lnés oh no, no puch consentirho primé pots pegarte un tiro, y un cop morta en à mi tres. Calmat donchs videta meva y assentat

al

meu

costat

que no siguenti el Garbat t' ho diré tot, tot sens treva. X o es vritat àngel d' amor que dintre aquesta bodega 1' olor del ranci enfalega per sa arcma y son sabor, ïf 1' aigua que hi ha à la xeta de Dos-Rius com se suposa despedeix perfums de rosa de mil flors y violeta, tan clara rosada y neta ab que hi gosa el bebedor després de beure el licor que se li posa sens treva, ("No es vritat rateta

meva

que això tot respira amor?.

Al mirarte hermosa aquí fent tanta olor de brugada, preciosa coca ensucrada

s'

en va dreta

19

-

pot de mel de romaní, floreta de llesamí, formigueta del meu cor, veyente tanta blancor sembla que en ta cara hi neva. iNo es vritat titona meva que aquí tot respira amor?.

Qui pot contemplarte Inés la hechura de ta cotilla sembla que al teu cos hi brilla una casa de Pagès. revés palparte el cor deixes

Si la giras

al

y em deu semblà com un motor que el pistó peta sens treva: iNo es vritat videta meva que aquí tot respira amor? contempla el teu nasset las rosas de tas galtetas,

Qui

et

tas brillantas miradetas...

Ta boca de pinyonet, aquest coll blanch y finet, tas orellas un tresor, ton rostre ple de rubor mostrant la ignocencia teva: No es vritat mustela meva que tot, tot respira amor.

Oh

si,

ab

tas faldillas planxadas,

que hermosa que

tas trenas tan

y per

ets tu

ben posadas

monyo el Gurugú,

aprop teu creute segú

que

tan

me

palpita el cor

com un desfrenat vapor óu'a ciutat qne 's subleva.

'o es vritat polleta meva 20

que això

tot

~

respira

amor?

Inés bella digas si que en que vagis empolvada,

ton posat de recatada tot, tot me fas enterní no em sabria greu morí si tu em donessis la mort en que em partissis el cor per se una joguina teva Sols per adorà Inés meva l'

Inés

esclavitut de

t'

amor.

Ay! Janot m' has deixat muda ab ta explicació gallarda, tanta gramàtica parda, y tanta lletra menuda. Jo no estimant à ningú, vivint igual que una bleda després de ser tants anys freda foch d amor m' has encès tu. Donchs casat ab mi si vols à veure si farem colla, perquè ja el cor me trontolla igual que una olla de cols. l'er xó del teu cor imploro un poquet de compasió... anem à veure el Rectó y afartam y digam moro: 1

Se abrassa ab Janot, de dins se sent soroll

Janot

(al sant se) Sents,

Ines

Sí!

Janot

no sents quin soroll.

(espantada).

Serà un contrabandista amagat y hasta la vista, vull deixarlo com un poll. S'

en va Inés esquerra à poch Lluís del fondo

ESCENA XIV Si es presenta algun

babau -

21

que no

em

trobi

(bntxaquejant)

'

una eyna el

sola,

gavinet, la pistola,

una pesseta y la clau: Es tiro de compromís. (Desde la porta) Janot sigas ben trovat Encar que vagis tapat ya et conech ets en Lluís. No t' enganyas pas del tot

Lluís Janot Lluís

mes

vull parlarte

ab franquesa

has burlat de ma promesa tinch de fé unva-y-tot. avuy y Mes considera gran plaga que t' hi guanyat mes que be. t'

Jaxot Lluís

T' hi

rilat

desde

carré arreglà ab la daga. el

y s' ha d' Del modo teu d' abusà yo may m' hi puch conveni, are ni 's pot casà ab mi ni tu ab ella et pots casà:

Perquè t' hi jugabas ré. Perquè pensar no podia

Janot Lluís

teva traidoría y.... apa surt al carré: No potsé mecasom mi espera un poquet mes tart. Lo que tu... ets un cobart. ab

Janot Lluís

la

Se treuhen una daça cada hu}' al moment de anarse à brallà: se sent lo soroll que fa el Forné que ve ab una estaca molt grossa

Apa

Janot '

Lluís ]anot Lluís Tanot Lluís Jaxot

si

vols presumí.

sents {detenintse) sents quin soroll

Cuitem.

Es

La

el Forné.... vol sa tens aquí?

filla

Si... donchs guilla després ya mos entendrem:

No em fio de tu, traidó: Amagat al cuarto aquet ting valor y garivet

per darte satisfacció,

(Dreta) -

22

-

si vols miraràs oberta tindràs la porta, si alguna cosa t' importa com tu vulguis tornaràs. Y vaig no val à badà es que... no men fio gaire Entra y no siguis xerraire perquè tot s' arreglarà:

D' aquí

Lluís Tanot

(Entra Lluís Dreta) (Del fondo Forné)

ESCENA XV Forxé Janot

Forné Janot

Ahont es aquet trapassé?! Aquí als vostres peus Forné. Ets un gran poca-vergonya. Això sols pot dirho un vell pegarli cuatre natas grinyoli com un gosset.

que

Forxé

al

Lo que tems que un cop

d'

pegui yo

et

estaca.

Per Deu...!

Tanot

escolteu sogre futur yo estimo la vostre Inés,

proposantme no tal

com

fins

fe el

are hi he

ximple fet:

Seré esclau de casa vostra

pa coca y Uonguets vendré,, entraré sachs de farina llenya descarregaré, V com lo vostre judici cregui que ho mereixi be yo seré son espòs digne y ella em donarà una dent.

Forxé

Queda

esmoxinada de cap modo no pot se. «Tonbio saca la lengua (amenassaní) ella

vull dí treu la

meva

lnés.

ò pegante un cop d' estaca els ossos te truncaré: .

23

.

-

Es que vos me voleu perdref Pitxó ella que ya ho es, vull la noya... vull la noya.

No me (De

la

negueu Forné:

dreta Lluís)

la

ESCENA ULTÍMA Noy

Lluís Janot

quin papé fas de pau {al sant se) Com! això ya em mortifica

Forné

Be y aquet que

significa.

Lluís

Mostrarvos que

's

Forné

Vos....

{rient)

un babau; Per Jané't

Lluís

Forné Lluís

Yo

un tonto à pesar meu perquè m' han pres la xicota Ab vostre cara ya es nota: Pro em venjaré viva Deu (d Janot) ad això prou fe la leta à veure si et farem pó. el forné d' aquí al cantó

venjador de 1' Agneta. Basta! prou ya m' en heu dit y are yo m' ho prench per punt no es legal se dos contra un això seria un bullit.

y

Janot

Forné Lluís Janot

Se treu la

el

Mori. Mori....

Contra mi panarra empreneu mal vici com Deu vos cridi a judici vos ya respondreu per mi: pistola y tira un tiro à Fwné que aquet

cau mort

manera ridícola a gust del actor. Al mateix temps Lluís la daga Janot també. y tu pincho, pati, pavana,

d'

una

se treu

presumeix un poch aquí, que t' adverteixo que a mi may m' has fet ni set ni gana: Després de pinchà Janot uiata a Lluís també

d'

una manera

artís24 tica (ivdícola).

Cridàn lo:»

al cel,

meus

no han

crits...

sentit

Deuhen

ser sorts

are que ya els ting tots morts...

noy

(al

que baixa (al

el teló) teló aball.

públich) bona

PROU

nit.