Viquitexts:Babel

De Viquitexts
ES: Si no comprende o no sabe escribir en nuestra lengua y desea comunicarse con nosotros, por favor, acuda a la Taverna.
FR: Si vous ne comprenez pas ou ne savez pas écrire dans notre langue et que vous souhaitiez communiquer avec nous, veuillez visiter la Taverna.
EN: If you do not understand or you cannot write in our language, and you want to tell us something, please, visit the Taverna.
DE: Wenn Sie unsere Sprache nicht verstehen oder nicht schreiben können und Sie bei uns mitreden möchten, dann besuchen Sie bitte die Taverna.
IT: Se non capisci o non sai scrivere nella nostra lingua e vuoi dirci qualcosa, per favore visita la Taverna.
RU: Если Вы не понимаете наш язык или не можете писать на нём, но хотите что-либо нам сказать, пожалуйста, посетите Taverna.

Viquitexts és un projecte internacional que ofereix textos lliures i en català a usuaris d'arreu del món. Per facilitar les comunicacions entre usuaris resulta interessant conéixer en quins idiomes ens podem fer entendre. Una bona manera és escriure-ho a la nostra pàgina d'usuari (cal estar registrat). I per facilitar aquesta identificació i estandarditzar-la, podeu fer servir l'"extensió Babel", que consisteix en escriure el següent codi:

{{#babel:xx-N|xx-3|xx-1|etc.}}

, on "xx" és el codi ISO 639 de la llengua (per exemple, "ca" per al català, "es" per al castellà, etc.), i el nivell de coneixement de l'idioma un valor que pot ser (de major a menor coneixement) N, 5, 4, 3, 2, 1 o 0:

  • xx-0 si no domineu gens la llengua. No cal utilitzar-la per totes les llengües que no entengueu, només si hi ha alguna raó en particular per remarcar que no enteneu alguna llengua.
  • xx-1 si teniu un domini elemental de la llengua (suficient per entendre textos senzills).
  • xx-2 si teniu un coneixement intermedi de la llengua (suficient per intervenir en les discussions).
  • xx-3 si teniu un coneixement avançat de la llengua i us sentiu segur escrivint-la , però podeu fer alguns errors.
  • xx-4 si teniu un domini de la llengua semblant al d'un nadiu, encara que no sigui la vostra llengua pròpia.
  • xx-5 quan teniu un domini 'professional' d'aquesta llengua (ex. si sou professor/a, o un escriptor), i podeu dir amb seguretat si una frase és correcta, trobar el mot correcte per a un concepte donat, enteneu la majoria de les paraules o frases literàries o tècniques, etc.
  • xx (o xx-N) si sou un parlant nadiu d'aquesta llengua.

Exemple: si el català és la vostra llengua materna, enteneu el castellà a la perfecció i podeu fer-vos entendre raonablement en francès, podríeu escriure el següent codi:

{{#babel:ca|es-4|fr-3}}