¡O Mort, qui est de molts mals medecina

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

¡O Mort, qui est de molts mals medecina pot tenir els següents significats:

Altres versions[modifica]

¡O mort, qui est de molts mals medecina
e lo remey contra mala fortuna:
en contra mi hages ley e no çuna;
puys vinch a tu, l'orell·a mi enclina!
Mas tu deffugs a l'hom qui a tu crida,
anant a·quell qui de l'encontre·s lunya;
per tu·ncontrar nit e jorn faç ma punya
per ser plagat de ta dolça ferida.

Ma dolor gran no pot ésser perida
sinó per mal qu·en quantitat la passe;
per altr·affany no crch mon cor se lasse
e sia tant que·m don pena·nfinida,
torbant mon seny fins que dolor no senta:
ladonchs remey yo pens aconseguesqua;
altra dolor me plau que sia fresqua,
o prech la mort que morir me consenta.

L'imaginar per null temps no m'esmenta
altra dolor, e que apert no sia
a donar plor perdent tot·alegria;
ffuig de les gents, no·m plau que algú·m senta.
Deman de vós que de mi us vullau dolrre;
açò deman que lleument pusch atényer,
e no és poch; ab que no·m vullau fényer,
gran part del mal vós me poreu dissolrre.

Dona, tal sou que per vós me vull tolrre
tots los delits que·l món als jóvens dóna;
a vostr·amor lo meu cor s'abandona,
lo vostre cors per deessa vull colrre;
e si d'açò ves Déu comet offensa,
yo me'n confés, a penedir no baste:
la gran sabor del penident no taste;
la vostra, pens, ser de verins deffensa.

Tot lo revers muda ma vana penssa,
pregant-vos molt que mi no vullau plànyer,
e si, reclús, me veu la gent complànyer,
de sos delits me peix Amor e·m penssa.
Amor a mi tan cominal se mostra,
que fa que foll qui de mon mal se planga.
E, donchs, enug de mi no us ne atanga:
ma fort dolor serà menys sens la vostra.

Tornada

Lir entre carts, Amor los mals me mostra
tots quants venir en un amador poden;
reb-los mon cor tots quants en penssa·m roden,
e quant los call, aquella és llur mostra.

Font: Bloc personal DMRQ, sine data