-Clamar no·s deu qui mal cerqua e troba

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

-Clamar no·s deu qui mal cerqua e troba pot tenir els següents significats:

Altres versions[modifica]

-Clamar no·s deu quui mal cerqua e troba;
dons vós, mon cor, no us senta ous clamar!
Vostres gemechs no·s poden conportar,
e vostres colps se mostren sus ma roba.
Hajau esforça, car lo pijor és mort;
puys a Déu plau, preniu-hi paciença;
Ell és aquell qui fa de vós sentença:
creure deveu que no fa negun tort.

Ans que lo món, fon vostra mala sort,
puix fon en Déu lo vostre cas present,
e lo saber de Aquell no consent
que sia menys vostre cas ne pus fort,
sinó aytal com per Ell és sabut.
La tarda és la vostra enemiga;
la que amau vejau si us és amiga:
lança li veig portar e no escut.

-En aquell jorn seré·n pijor caygut,
car, yo morint, tot mon delit morrà;
algun plaer l'ull no m'aportarà,
que de aquest moltes veus me n'ajut.
¿Com se farà qu·en un tan gran risch meta
tot lo meu bé, ab tal dupte de perdre?
Lo meu esforç cascun jorn sent esperdre;
null penssament no veig que bé·m prometa.

Quant me ferí Amor ab la sageta,
no viu lo lanç ans de sentir dolor;
untada fon de una gran dolçor,
material dolç portava la treta.
No·m conselleu si no·m consellau viure;
saber no·m plau lo jorn de m·aspra fi;
aquella que veurà tal cas en mi,
sí que lo plor aurà pus prop de riure.

-En un mal loch, amich, vos veig assiure,
sí que tot hom vos ne té per grosser,
com vós creheu que darà mal saber,
quant de la mort no us veurà bé delliure.
En ell·està la vostra mort e vida;
sapiau, donchs, si us vol haver mercé;
no us consell pus sinó saber lo bé
que us vol la que vós tant haveu servida.

-Si bé del tot porà ésser perrida,
per mon saber, ma vida y ma sperança,
e veig la mort ab la vida·n balança,
llou lo consell car és bo en partida.
Negú no·s deu lunyar de sa natura;
a l'hom és dat per son dret naturall
desijar bé, volent saber lo mal;
d'aquest saber vull donchs haver gran cura.-

Tornada

Als amadors Amor los assegura
que no auran en ell seguretat;
en llurs volers no cabrà fermetat;
donchs, com serà entr·ells cosa segura?

Font: Bloc personal DMRQ, sine data