A la vall d'Estola

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


A LA VALL D'ESTOLA
\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
\score{ \relative d' {
\key g \major
\time 7/8
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
\partial 8
\autoBeamOff
d8
g4 b8 c \bar "dashed" d b a \break
g4 b8 c \bar "dashed" d4 b8
g4 fis8 d \bar "dashed" e d b \break
d4 fis8 fis \bar "dashed" g4 b8
g4 fis8 d \bar "dashed" e d b \break
d4 fis8 fis \bar "dashed" g4^\fermata \bar "||"
}
\addlyrics {
A la Vall d'Es -- to -- la, 
prop de Sant Fe -- liu,
a llà on vi -- vi -- a l'hi -- vern i l'is -- tiu,
a -- llà on vi -- vi -- a l'hi -- vern i l'is -- tiu.
}
 \layout {
  indent = 15
  ragged-last = ##t
  line-width = 100
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{}
}A la vall d'Estola,
prop de Sant Feliu,
allà on vivía

l'hivern i l'istiu,
tardô i primavera,
tot lo mes d'abril,
n'hi ha una pastora,
guarda el bestiar;
no le'n guarda sola,
que hi té el rebadà,
per més companyía
tres estudiants;
tots tres le'n voltegen,
le'n van voltejant.
— ¿Vols tu venir, Pepa,
vols tu venî amb mi,
avui a la tarda
o demà al matí?
— Ne vaig mal vestida
per 'nar de camí.
— No t'espantis, nina,
jo et faré un vestit;
ni a França ni a Espanya,
ni tampoc Madrid,
no n'hi haurà un altre
que en sigui més ric.
— Vaig amb la mestressa
a dar-li'n raó,
que si no ho volía
no vindría jo. —
Passà Collcerola.

a posta de sol,
on més resplandia
la lluna que el sol,
i on més clà hi cantava
gentil rossinyol