30 cançons populars catalanes/Desengany

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


DESENGANY
\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
\score{ \relative d'
{ \key g \major \time 6/8 
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
\partial 8 \autoBeamOff
\repeat volta 2 { d8
g4 b8 a4 g8 \break
fis8 d fis a4 b8
g4. ~ g4 | } r8 \break
b8 b b b4 d8
c8 b a g[ fis] g \break
a4. ~ a4 a8
d4 d8 c4 b8 \break
a8 fis g a[ b] a
g4. ~ g8 r \bar "||"
} \addlyrics {
Jo -- ve -- nets d'a -- vui di -- a,
pri -- mers a -- mors.
no_us fi -- eu de les no -- ies com hai fet jo,
no_us fi -- eu de les no -- ies com hai fet jo.
}
 \layout {
  indent = 15
 %  ragged-last = ##t
  line-width = 100
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{}
}Jovenets d'avui dia,
primers amors,
no us fieu de les noies
com hai fet jo.
Totes són falses, elles;
creieu-me a mi.
Una que jo en festejo,
me'n fa morir.
Un dia, per a provar-la,
jo li vaig dir:
— Si me'n vols dar de l'aigua
del teu jardí? —
Me'n respòn, tota aixerida:
— Això si que no,
que'n fóra murmurada
per un minyó. —
Un dia, per a provar-la,
jo li vai dir
— Mira, la gent que diuen
de tu i de mi
diuen que jo amb tu em caso
— Això no és veritat;
no en serà ditxa teua
ni llibertat