Ab vós me pot Amor ben esmenar

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Ab vós me pot Amor ben esmenar pot tenir els següents significats:

Altres versions[modifica]

Ab vós me pot Amor ben esmenar,
del temps passat, lo seu gran falliment;
sa fort dolor, per mon mal pensament,
vós mi amant se pot acabalar.
Yo li perdon si m'à dat mal dormir,
yo li perdon voler mal guardonat
yo li perdon si m'à d'amar forçat
dona tan vil que·m fos vergonya·l dir.

Si cossa fos lauger·a comportar
que yo de vós hagués tal vantament
que·m pogués dir ésser vostre servent,
lo nom sens pus me bast·a contentar.
Tal me pareu que si de ferm vos mir,
lo meu desig roman tan alterat
que no vol res del que ha desijat,
ne del present ne del que pot venir.

Creheu de ferm que no·m vull apartar
del que sabré que serà vós plasent,
e si·m manau cosa de gran turment,
serà molt lleus càrech de suportar.
Donchs en manar no us cal molt enardir:
tot se farà lo que serà manat
ab que d'amar no ssia deffenssat,
car mon voler en àls no pot servir.

Acort no us cal en voler mi amar,
si us ne altau, ne de mon sentiment;
de mon voler creeu segurament
que per null temps vos porà desaltar.
Ell amarà e no farà mentir
los meus escrits qui d'ell han tant parlat,
ne scarnirà mon verdader dictat,
ans en millor lo veureu affegir.

A Déu no·l plach bellea vos donar
sinó que fos de Amor serviment,
car en tot l'àls lege·à bastament
en fer tot quant lo món li pot manar.
No sabeu prou si lexau temps fugir,
e temps perdut no pot ésser cobrat;
e, donchs, restau ab voler termenat
de ben amar lo qui us sabrà grahir.

Tornada

Lir entre carts, los meus jorns vull finir
amant a vós, sol que me n'ajau grat;
e si Amor d'amar ha mi lloat,
creeu-lo ferm, car no u fa desmentir.

Font: Bloc personal DMRQ, sine data