Ajuda:Llibre

De Viquitexts
No s'ha de confondre amb el "Llibre" de la utilitat "Book tool" (explicada en Ajuda:Llibres).

A Viquitexts, l'espai de noms "Llibre" o Index (sense accent), és a dir, el de les pàgines que comencen per "Llibre:", és aquell espai de noms reservat per a les digitalitzacions d'obres del sistema de transcripció de pàgines (extensió Proofread Page).

Aspecte habitual d'una pàgina de l'espai de noms Llibre

El nom d'una pàgina de l'espai de noms Llibre ha de coincidir amb el nom del fitxer a l'espai de noms Fitxer (o File). Per exemple, un cop existeixi Fitxer:Niobe (1889).djvu ja podrem crear Llibre:Niobe (1889).djvu (però no abans). Els formats preferents són .djvu i .pdf[1].

Quan editem un "Llibre" el programari ens mostra un formulari amb una sèrie de camps: identificador de Wikidata, títol, autor, editor, pàgines, etc. Aquesta informació pot ser utilitzada per a informar la capçalera de la transclusió i per a crear l'exportable ePub.

Camps del Llibre[modifica]

Els camps d'un índex[2] s'informen de manera preferent amb allò informat manualment al formulari de l'índex (apareix en editar-lo). No obstant, aquesta informació en el futur acabarà desapareixent, de manera que siguin les dades capturades automàticament de Wikidata les que apareguin.

Pàgina principal: Ajuda:Wikidata

Si un camp està informat a Wikidata i també s'ha informat manualment, llavors apareixerà un asterisc vermell a la dreta del camp de l'índex (per exemple: «Traductor*») i l'índex s'inclourà a la Categoria:Llibres amb dades a Wikidata. S'hauria d'esborrar la informació afegida a l'índex.

Si un camp està informat manualment a l'índex però no a Wikidata, llavors apareixerà un asterisc verd a la dreta del camp de l'índex (per exemple: «Traductor*») i l'índex s'inclourà a la Categoria:Llibres amb dades per a Wikidata. S'hauria d'informar la dada a Wikidata i després esborrar la informació de l'índex.

Quan un camp no té informació afegida manualment ni de Wikidata, llavors no serà visible.

Alguns camps només poden informar-se afegint les dades a Wikidata, ja que no apareixen al formulari de l'índex.

Els camps de l'índex, a més de coincidir amb les dades de Wikidata, ha de coincidir amb les dades de Commons (vegeu camps de la plantilla Book).

Identificador de Wikidata[modifica]

Camp obligatori que cal informar manualment (en cas contrari, l'índex s'inclou a Categoria:Llibres no connectats amb Wikidata).

Correspon a l'entitat o ítem de Wikidata (format Qnnnnnnn, on "n" és un número). Per exemple, "Q105747040".

Fa aparéixer una icona que enllaça a l'ítem de "Wikidata". Per exemple, « Q105747040».

Aquest camp és obligatori perquè permet capturar la resta de dades del Llibre.

Si es posa un identificador d'un ítem inexistent, o si aquest no té cap propietat P996 (fitxer o fitxers a Commons), o si dita propietat P996 no coincideix amb el nom de l'índex, llavors l'índex quedarà inclòs a Categoria:Llibres amb discrepàncies respecte a Wikidata.

Llibre

Títol[modifica]

El títol sencer del llibre, sense el subtítol, en cursiva i com a enllaç intern.

Si no hi ha res informat, es captura el "sitelink" de Wikidata.

Subtítol[modifica]

Text plà amb el subtítol de l'obra, si el té. Només es pot informar a Wikidata (propietat Subtítol (P1680)). Per exemple, a Llibre:La punyalada (1904).djvu.

Parts[modifica]

Obres que formen part del Llibre. Només es pot informar a Wikidata (propietat Format per (P527)). Per exemple, a Llibre:Valter e Griselda, La filla del rey d'Hogria, i París i Viana (1910).djvu.

Autor[modifica]

El nom de l'autor (o autors, com Llibre:Traduccions selectes (1921).djvu) del llibre, preferentment la propietat Autor (P50) de Wikidata.

Cada autor ha de tenir la seva pròpia pàgina d'autor per que aparegui un enllaç intern. En cas contrari, pot aparéixer un enllaç extern a l'ítem de l'autor a Wikidata.

En casos excepcionals en que no es pot informar l'autor, s'informa la propietat Nom curt de l'autor (P2093) (exemple: Llibre:Colloqui dels Borbons 1868.djvu).

Traductor[modifica]

El nom del traductor (o traductors) del llibre, preferentment la propietat Traductor (P655) de Wikidata.

Cada traductor ha de tenir la seva pròpia pàgina d'autor per que aparegui un enllaç intern. En cas contrari, pot aparéixer un enllaç extern a l'ítem del traductor a Wikidata.

Exemple: Llibre:Pensaments (1912).djvu.

Compositor[modifica]

El nom del compositor (o compositors) del text del llibre (exemple: Llibre:Un Casament en Picaña.pdf).

Només es pot informar a Wikidata (propietat Compositor (P86)).

Cada compositor ha de tenir la seva pròpia pàgina d'autor per que aparegui un enllaç intern. En cas contrari, pot aparéixer un enllaç extern a l'ítem del compositor a Wikidata.

Il·lustrador[modifica]

El nom de l'il·lustrador (o il·lustradors) del llibre, preferentment la propietat Il·lustrador (P110) de Wikidata.

Cada il·lustrador ha de tenir la seva pròpia pàgina d'autor per que aparegui un enllaç intern (exemple: Llibre:Veusaquí que una vegada (1907).djvu). En cas contrari, pot aparéixer un enllaç extern a l'ítem de l'il·lustrador a Wikidata (exemple: Llibre:Poemes en ondes hertzianes (1919).djvu).

Pròleg[modifica]

Autor del pròleg o del prefaci, si el té. Només es pot informar a Wikidata (propietat Autor del prefaci (P2679)). Per exemple, a Llibre:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu.

Editor[modifica]

Editorial, impremta, etc. Preferentment la propietat Editorial (P123) de Wikidata.

Impressor[modifica]

Text amb l'impressor o impremta, si n'hi ha. Només es pot informar a Wikidata (propietat Imprès per (P872)). Per exemple, a Llibre:La carabela Santa Maria anacronisme històrich en tres actes y en vers (1872).djvu.

Lloc d'edició[modifica]

Per exemple, Barcelona, [s.l.], etc. Preferentment la propietat Lloc de publicació (P291) de Wikidata.

Número d'edició[modifica]

Text amb el número d'edició de l'obra, si el té. Només es pot informar a Wikidata (propietat Número d'edició (P393)). Per exemple, a Llibre:Lo Cantador (1885).djvu.

Data de publicació[modifica]

Per exemple, 1820, segle XV, [s.d.], etc. Preferentment la propietat Data de publicació (P577) de Wikidata.

Digitalització[modifica]

Enllaç al facsímil o fitxer. S'informa de manera automàtica (no cal informar-lo).

Imatge[modifica]

El número de pàgina que conté la portada, generalment 1, preferentment captada des de Wikidata (propietat Facsímil (P996) i qualificador Número de la pàgina de títol (P4714)).

Pàgines[modifica]

Exemple d'estils de paginació

El programari crearà una taula amb els numerets de les pàgines del llibre cadascuna amb el seu respectiu enllaç. Com a mínim cal posar <pagelist />, que mostrarà totes les pàgines. Hi ha diferents opcions:

  • <pagelist from=1 to=100 />, crearà una taula amb les pàgines 1 à 100.
  • <pagelist 1to10="roman" 11="highroman"/>, crearà una taula amb les pàgines 1 à 10 amb estil "roman" i la 11a amb estil "highroman". Els estils disponibles són "roman" (i, ii, iii, iv, etc.), "highroman" (I, II, III, IV, etc.), "empty" (per a no crear cap enllaç) i els 3 estils per paginar folis ("folio" (1r, 1v, 2r, 2v, etc.), "folioroman" (ir, iv, iir, iiv, etc.) i "foliohighroman" (Ir, Iv, IIr, IIv, etc.)).
  • <pagelist 1to5="empty" 3to10="roman" 200="Índex" />, crearà una taula amb les pàgines 3 à 10 en numeració romana, saltant-se les pàgines 1 à 5, i mostrant la paraula "Índex" en la pàgina 200 (en lloc del numeret).
  • <pagelist 1to10="roman" 11=1 />, crearà una taula amb les pàgines 1 à 10 en numeració romana i la pàgina 11 del DjVu passarà a ser la pàgina 1.
  • <pagelist 1to4="-" 5=1 5to8="highroman" 9=1 />, crearà una taula amb les pàgines 1 à 4 amb un guionet "-", de la 5 a la 8 en números romans començant per l'"I", i a partir de la 9 en numeració aràbiga començant per l'"1".

Sumari[modifica]

Enllaços als diferents capítols.

Notes[modifica]

  1. Si en lloc d'utilitzar un únic fitxer treballem amb múltiples imatges (cas molt infreqüent), o bé amb una sola imatge (exemple), haurem d'afegir a la pàgina del llibre tots els enllaços a cadascuna de les pàgines de transcripció que haguem creat.
  2. L'índex té una estructura interna que fa servir taules, columnes i fileres, les quals estan codificades al MediaWiki:Proofreadpage index template, que al seu torn crida al Mòdul:Proofreadpage index template. A més, a MediaWiki:Proofreadpage index data config s'estableix la configuració dels camps que es podran construir a l'índex.