Cántichs/Judici universal

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
JUDICI UNIVERSAL
 Puix la vida vola,
 ¿cóm la fas malbé?
 ¡Pecador, tremola,
 que 'l gran Jutge ve!

 Cruixirá la terra
 com nau que va á fons,
 y mars, llamps y trons
 s' hi batrán en guerra.
 Ab son crit que aterra
 la trompa oiré:
 ¡Pecador, tremola,
 que 'l gran Jutge ve!


 Vestides de dol
 caurán les estrelles,
 desfentse com elles
 la lluna y lo sol;
 la terra 's disol,
 la mar trenca 'l fre:
 ¡Pecador, tremola,
 que 'l gran Jutge ve!
 
 Quatre rius de foch
 del cel baixarán,
 y tot ho fondrán
 sens deixar ré en lloch.
 Si amo á Dèu tan poch
 ¿llavors hont serè?
 ¡Pecador, tremola,
 que 'l gran Jutge ve!

 ¡Pels mals quín suplici,
 quan lo Dèu dels forts
 dirá: Alsauvos, morts;
 veniu á judici!
 Jo enfangat al vici,
 ¿qué li respondré?
 ¡Pecador, tremola,
 que 'l gran Jutge ve!

 Cendra, pols y ossos
 s' aixecan units,
 y ab sos esperits
 reviuen los cossos;

 los cels van á trossos,
 la terra tambè:
 ¡Pecador, tremola,
 que 'l gran Jutge ve!

 Allí á Josafat,
 ab la creu davant,
 com llibre obriran
 present y passat;
 per Dèu es pesat
 lo mal y lo bè:
 ¡Pecador, tremola,
 que 'l gran Jutge ve!

 Partida la terra,
 en dues legions,
 tè á la dreta 'is bons,
 los mals á la esquerra:
 si al Jutge he fet guerra,
 ¿jo ab quins estaré ?
 ¡Pecador, tremola,
 que 'l gran Jutge ve!

 Dirà 'l Pare Etern:
 Veniu, elegits;
 dirá als malehits:
 Anau al infern;
 al foch sempitern
 que 'l mal encenguè:
 ¡Pecador, tremola,
 que 'l gran Jutge ve!


 Veyent sa heretat
 los bons cantaran,
 los mals ¡Ay! diran,
 mes ¡ay! que hem errat!
 montanyes, pietat,
 xafaunos primé:
 ¡Pecador, tremola,
 que 'l gran Jutge ve!

 Vina, dirá al cos
 l' ánima perduda,
 llas de ma cayguda,
 company horrorós:
 malehit espós,
 may te deixaré:
 ¡Pecador, tremola,
 que 'l gran Jutge ve!

 Malehida tu,
 lo cos li respon;
 als plahers del mon
 tu m' hi vares du;
 malehit lo nu
 que lligats nos té:
 ¡Pecador, tremola,
 que 'l gran Jutge ve!

 Del cel com aucells
 los bons se 'n hi volan,
 los altres rodolan
 á infernals gabells.

 ¿Baixaré jo ab ells,
 ó al cel pujaré?
 ¡Pecador, tremola,
 que 'l gran Jutge ve!

 Quatre rius de foch
 del cel baixarán,
 y tot ho fondran
 sens deixà ré en lloch.
 Puix la vida vola,
 ¿cóm la fas malbé?
 ¡Pecador, tremola,
 que 'l gran Jutge ve!