Cántichs/Judici universal

De Viquitexts
Jump to navigation Jump to search
JUDICI UNIVERSAL
 Puix la vida vola,
 ¿cóm la fas malbé?
 ¡Pecador, tremola,
 que 'l gran Jutge ve!

 Cruixirá la terra
 com nau que va á fons,
 y mars, llamps y trons
 s' hi batrán en guerra.
 Ab son crit que aterra
 la trompa oiré:
 ¡Pecador, tremola,
 que 'l gran Jutge ve!


 Vestides de dol
 caurán les estrelles,
 desfentse com elles
 la lluna y lo sol;
 la terra 's disol,
 la mar trenca 'l fre:
 ¡Pecador, tremola,
 que 'l gran Jutge ve!
 
 Quatre rius de foch
 del cel baixarán,
 y tot ho fondrán
 sens deixar ré en lloch.
 Si amo á Dèu tan poch
 ¿llavors hont serè?
 ¡Pecador, tremola,
 que 'l gran Jutge ve!

 ¡Pels mals quín suplici,
 quan lo Dèu dels forts
 dirá: Alsauvos, morts;
 veniu á judici!
 Jo enfangat al vici,
 ¿qué li respondré?
 ¡Pecador, tremola,
 que 'l gran Jutge ve!

 Cendra, pols y ossos
 s' aixecan units,
 y ab sos esperits
 reviuen los cossos;

 los cels van á trossos,
 la terra tambè:
 ¡Pecador, tremola,
 que 'l gran Jutge ve!

 Allí á Josafat,
 ab la creu davant,
 com llibre obriran
 present y passat;
 per Dèu es pesat
 lo mal y lo bè:
 ¡Pecador, tremola,
 que 'l gran Jutge ve!

 Partida la terra,
 en dues legions,
 tè á la dreta 'is bons,
 los mals á la esquerra:
 si al Jutge he fet guerra,
 ¿jo ab quins estaré ?
 ¡Pecador, tremola,
 que 'l gran Jutge ve!

 Dirà 'l Pare Etern:
 Veniu, elegits;
 dirá als malehits:
 Anau al infern;
 al foch sempitern
 que 'l mal encenguè:
 ¡Pecador, tremola,
 que 'l gran Jutge ve!


 Veyent sa heretat
 los bons cantaran,
 los mals ¡Ay! diran,
 mes ¡ay! que hem errat!
 montanyes, pietat,
 xafaunos primé:
 ¡Pecador, tremola,
 que 'l gran Jutge ve!

 Vina, dirá al cos
 l' ánima perduda,
 llas de ma cayguda,
 company horrorós:
 malehit espós,
 may te deixaré:
 ¡Pecador, tremola,
 que 'l gran Jutge ve!

 Malehida tu,
 lo cos li respon;
 als plahers del mon
 tu m' hi vares du;
 malehit lo nu
 que lligats nos té:
 ¡Pecador, tremola,
 que 'l gran Jutge ve!

 Del cel com aucells
 los bons se 'n hi volan,
 los altres rodolan
 á infernals gabells.

 ¿Baixaré jo ab ells,
 ó al cel pujaré?
 ¡Pecador, tremola,
 que 'l gran Jutge ve!

 Quatre rius de foch
 del cel baixarán,
 y tot ho fondran
 sens deixà ré en lloch.
 Puix la vida vola,
 ¿cóm la fas malbé?
 ¡Pecador, tremola,
 que 'l gran Jutge ve!