Canso nova en la que es demostra lo horrorós atentat que executaren dos companys de la ciutat de Vich lo dia 14 de mars del any 1817

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
CANSO NOVA EN LA QUE ES DEMOSTRA lo horrorós atentat que executaren dos companys de la ciutat de Vich lo dia 14 de mars del any 1817, en las personas de Maria Anna Vives, prenyada de dos mesos, y en dos fills seus de edad menor; com veurá lo curiós lector
Anònim
 Baixa

Cúbrias lo Cel de llanto
y la esfera de dol,
de tristesa la terra
y la gent de desconsol;
plorian las criaturas,
suspirian los ancians,
lamentianse las donas
los joves é infants
á vista del horrible
cas, que vas á esplicar,
si Deu me dona forsas
para poder cantar.
A vos demano gracia
Verge Mare de Deu,
y als oyents lo silenci
paraque oigau ma veu
atenciò, que comenso
lo horroros atentat
succehit en Catalunya
en Vich noble ciutat:
en mars dia catorse
de mil vuit cents disset
sent ja de nit ¡que susto!
quant succehí lo fet.
Dos companys, que serian
de una edad regular
y practichs de las armas,
anaren á sopar
en casa de una dona,
y als vingué tentació
de matarla y robarla,
Jesús ¡ que horrorisació!
quant vejeren la sua
envestiren, que horror,
á la mestresa, y ella
arrancá un gran crit y plor.
Que voleu de mi, los deya,
preneu lo que vullau,
totas las claus vos dono
solament nom matau
Mireu que stich prenyada,
ab mi ne matau dos,
no perdeu lo cos ni anima
del que está al ventre clos;
los dos meus fills que ploran
dexeulos ab llibertat,
nol´s lleveu, no, la vida
en aquesta tendra edat.
Lo mes grandet cridava
á mi nom mateu, no,
lo altre se amagava
plorant en un racó;
pero ells insensibles
cors durs com bronse fort
sens compassió donaren
á tots quatre la mort:
¡qui no se horrorísa
de un atentat tan gran
vehent las quatre víctimas
mortas en un instant !
Los dos se retiraren
(feta la funcio)
á la casa que estaban
plens de confusió:
alli los preguntaren
¿com retiran tan tart?
mes los dos se escusaren,
venim de festejar,
per fi, quant se feu dia
lo cas se descubrí,
y la gen ab gran pressa
tota corregué alli.Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)