Cansons de la terra - Volum II/Las set paraulas

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
LAS SET PARAULAS.

Musical scores are temporarily disabled.

 La primera paraula.

 La primera: —¡Qual persona
pot pensar lo amor tan gran,
com diguè al Pare:Perdona
als que no saben que fan.»
Ó que gran salut procura
per salvar al Poble seu,
set paraulas de amargura
que Jesus diguè en la Creu.

 La segona paraula.

 La segona, per clemencia
diguè al lladre:—Jo t'avís;
tú serás per excelencia
vuy ab mi en lo Paradís.
Tal amor per sempre dura
en lo que bé hi pensaéu,
set paraulas de amargura
que Jesús diguè en la Creu.

 La tercera paraula.

 La tercera, per lo Poble
que passava gran perill,
diguè á la Verge tan noble:
— Dona ve-t'-aquí á ton fill.»
Ab grandíssima tristura
cami tal en temps tan breu,
set paraulas de amargura
que Jesus diguè en la Creu.

 La quarta paraula.
 
 La quarta, molt fort espanta
diguè en creu crucificat:

—Pare meu, de gloria Santa
¿perque me has desamparát?»
En aquesta vall oscura
ab gran plor tots ploraréu,
set paraulas de amargura
que Jesus diguè en la Creu.

 La quinta paraula.

 La quinta, fou quan cridava:
— «Sitio» ab molt fort dolor,
demostrant que set passava
per lo Poble pecador.
Qual será la criatura
que no's dampne sino créu,
set paraulas de amargura
que Jesus diguè en la Creu.

 La sexta paraula

 La sexta, quan lo deixaren
en la Creu morir tant prest:
tots los seus travalls finaren
al dir: — «Consumatum est.»
Be demostra sa figura
á tots quants lo miraréu,
set paraulas de amargura
que Jesus diguè en la Creu.

 La séptima paraula.

 La séptima, quant moria,
diguè: —Oh Pare infinit
en tas mans y Senyoría
encoman mon esperit.»
En la Santa Escriptura
de la Iglesia ho trobaréu,
set paraulas de amargura
que Jesus diguè en la Creu.