Cansons de la terra - Volum III/Los dotze nombres

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cercaLOS DOTZE NOMBRES. Una n' es una
 una sols una
 la que va parí á Batlem
 la Verge pura.
 Jo vos las diré
 las dotze paraulas que Cristo digué.

 Duas son duas
 las taulas de Moisés.
 Una n' es una
 una sols una
 la que va parí 'á Batlem , etc.
 Jo vos las diré
 las dotze paraulas que Cristo digué.

 Tres ne son tres
 la Santíssima Trinitat es.
 Duas son duas
 las taulas de Moisés.
 Una n' es una , etc.
 Jo vos las diré
 las dotze paraulas que Cristo digué.

 Quatre son quatre
 los quatre Evangelistas.
 Tres ne son tres , etc.
 Duas son duas , etc.
 Una n' es una , etc.
 Jo vos las diré
 las dotze paraulas que Cristo digué.

 Cinch ne son cinch
 las cinch llagas de Cristo.
 Quatre son quatre , etc.
 Tres ne son tres , etc.
 Duas son duas , etc.
 Una n' es una , etc.
 Jo vos las diré
 las dotze paraulas que Cristo digué.

 Sis ne son sis
 las horas de la creu.
 Cinch ne son cinch , etc.
 Quatre son quatre , etc.
 Tres ne son tres , etc.
 Duas son duas , etc.
 Una n' es una, etc.
 Jo vos las diré
 las dotze paraulas que Cristo digué.

 Set ne son set
 los goigs de San Joseph.
 Sis ne son sis , etc.
 Cinch ne son cinch , etc.
 Quatre son quatre , etc.
 Tres ne son tres , etc.
 Duas son duas , etc.
 Una n' es una , etc.
 Jo vos las diré
 las dotze paraulas que Cristo digué.

 Vuit ne son vuit
 las vuit ánimas justas.
 Set ne son set , etc.
 Sis ne son sis , etc.
 Cinch ne son cinch , etc.
 Quatre son quatre , etc.
 Tres ne son tres , etc.
 Duas son duas , etc.
 Una n' es una , etc.
 Jo vos las diré
 las dotze paraulas que Cristo digué.

 Nou ne son nou
 los nou Chors d' ángels.
 Vuit ne son vuit, etc.
 Set ne son set , etc.
 Sis ne son sis, etc.
 Cinch ne son cinch , etc.
 Quatre son quatre , etc.
 Tres ne son tres , etc.
 Duas son duas , etc.
 Una n' es una , etc.
 Jo vos las diré
 las dotze paraulas que Cristo digué.

 Deu ne son deu
 los manaments de Dèu.
 Nou ne son nou , etc.
 Vuit ne son vuit , etc.
 Set ne son set , etc.
 Sis ne son sis , etc.
 Cinch ne son cinch , etc.
 Quatre son quatre , etc.
 Tres ne son tres , etc.
 Duas son duas , etc.
 Una n' es una , etc.
 Jo vos las diré
 las dotze paraulas que Cristo digué.

 Onze son onze
 las onze mil verges.
 Deu ne son deu , etc.
 Nou ne son nou , etc.
 Vuit ne son vuit , etc.
 Set ne son set , etc.
 Sis ne son sis , etc.
 Cinch ne son cinch , etc.
 Quatre son quatre , etc.
 Tres ne son tres , etc.
 Duas son duas , etc.
 Una n' es una , etc.
 Jo vos las diré
 las dotze paraulas que Cristo digué.

 Dotze son dotze
 los dotze apostols.
 Onze son onze , etc.
 Deu ne son deu , etc.
 Nou ne son nou , etc.
 Vuit ne son vuit , etc.
 Set ne son set , etc.
 Sis ne son sis , etc.
 Cinch ne son cinch , etc.
 Quatre son quatre , etc.
 Tres ne son tres , etc.
 Duas son duas , etc.
 Una n' es una , etc.
 Jo vos las diré
 las dotze paraulas que Cristo digué.

NOTAS.

Aquesta cansó sol cantarse també quan s' arriba á la fí dihentla al inrevés ; com per exemple :

 Dotze son dotze , etc.
 Una n' es una , etc.
  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·

 Onze son onze , etc.
 Dotze son dotze , etc.
 Una n' es una , etc.
  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·

 Deu ne son deu , etc.
 Onze son onze , etc.
 Dotze son dotze , etc.
 Una n' es una , etc.
  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·

 Nou ne son nou , etc.
 Deu ne son deu , etc.
 Onze son onze , etc.
 Dotze son dotze , etc.
 Una n' es una , etc.
  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·

 Aixís va seguint fins que torna á quedar tota la cansó en ordre directe.

 Vertaderament aquesta cansó mes aviat se diu que no 's canta ; per ço no hi posem tonada.

 Es de esmentar l' orígen d' aquesta cansó que 'l te (segons creu Villamarqué y á ell li deixem la responsabilitat de tan aventurada opinió) en un cant druídich.
 En eix cant , (diu l' autor citat) baix una forma consemblant, si be dialogada, s' hi veu lo mateix joch dels dotze nombres del cant druídich. En ell, cada hu dels nombres correspon á un punt notable ja historich, ja religiós de las creencias antigas entre 'ls bretons. Aixís

Lo hu : es la Unitat necessaria, la mort , lo fat , sòn Deu, qu' ells nomenavan lo Pare.
Lo dos : son los dos bous, probablement los de Hu-Gardan divinitat dels antichs bretons.
Lo tres : las tres vidas y las tres morts. Aixó correspont á tres sorts de vida que accepta la mitologia bárdica.
Lo quatre : las quatre pedras esmoladoras; ab las que esmolavan los valents sas armas de tall , essent de reparar que pels cobarts y malfactors no tenian eixa propietat.
Lo cinch : las cinch zonas de la terra. « La terra », diu un poéma que's te per fet de Taliésin , « te cinch zonas.»
Lo sis : los noys de cera, que tan gran paper jugan en l'art de bruixeria en l' etat mitjana.
Lo set : los set elements ; terra , aigua , foch , ayre , átomos, boyras y vents. (Segons la divisió que 'ls antichs Bretons ne feyan d' aquells.)
Lo vuit. Los vuit fochs que 's cremavan en certs temples de l' ílla de Bretanya , sens que may s' apaguessin.
Lo nou : Las nou mans blancas y las mares que gemegan , recort de cert sacrifici de criaturas que 's feya en honra d' un Dèu fals , en las costas de Abervrac'h , en Armórica ; y los gemechs son los de las pobres mares que veyan degollar sos fills.
Lo deu : los deu vaixells enemichs , en que arribaren los onze bélek, sacerdots tornats de Vannes hont foren vençuts. Aquí , diu Villamarqué , es de esmentar que termena la tradició per comensar la historia.
Lo onze : los onze sacerdots de que 's tracta en lo nombre Dèu.
Lo dotze : los dotze mesos.

 De tot aixó los missionistas , aprofitantne ayre , y ritme y forma, ne compongueren lo seguent cant llatí del cual es fill directe lo cant provençal que , ab lo títol Les nombres ha publicat Mr. D'Arbaud en sas Chansons populaires de la Provence : Veuse aquí lo cant llatí.

 —Dic mihi quid unus?
 —Unus est Deus
 qui regnat in cœlis.

 —Dic mihi quid duo?
 —Duo sunt testamenta ;
 Unus est Deus
 qui regnat in cœlis.

 —Dic mihi quid sunt tres?
 —Tres sunt patriarchæ ;
 Duo sunt testamenta ,
 Unus est Deus
 qui regnat in cœlis.

 —Dic mihi quid quator?
 —Quator evangelistæ ;
 Tres sunt patriarchæ , etc.
 Unus est Deus , etc.

 —Dic mihi quid quinque ?
 —Quinque libri Moysis;
 Quator evangelistæ ;
 Tres sunt patriarchæ , etc.
 Unus est Deus , etc.

 —Dic mihi quid sunt sex?
 —Sex sunt hydriæ
 Positæ
 In Cana Galileæ ;
 Quinque libri Moysis , etc.
 Unus est Deus , etc.

 —Dic mihi quid septem ?
 —Septem sacramenta ;
 Sex sunt hydriæ , etc.
 Unus est Deus , etc.

 —Dic mihi quid octo ?
 —Octo beatitudines ;
 Septem sacramenta , etc.
 Unus est Deus , etc.

 —Dic mihi quid novem?
 —Novem angelorum chori ;

<poem> Octo beatitudines , etc.

 Unus est Deus , etc.

 —Dic mihi quid decem?  —Decem mandata Dei ;  Novem angelorum chori , etc  Unus est Deus , etc.

 —Dic mihi quid undecim ?  —Undecim stellæ  à Josepho viræ  Decem mandata Dei , etc.  Unus est Deus , etc.

 —Dic mihi quid duodecim  —Duodecim apostoli ;  Undecim stellæ  à Josepho viræ ,  Decem mandata Dei ,  Novem angelorum chori ,  etc, etc, etc.  Unus est Deus  qui regnat in cœlis. <poem>