Cansons de la terra - Volum IV/Apéndice

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


Cansons de la terra (1874).djvu
APÉNDICE.


Donem com á curiositat lo cant religiòs ab que avans en las esglesias de vila celebravan y avuy á montanya se celebra lo dia de Nadal.

«De la manera de cantar al jorn del judici á les matines de Nadal.


Tambè publiquem á seguiment d' est cant d' esglesia, deventho á la bona amistat del estudiós y erudit jove Sr. N' Andreu Balaguer, una cansò del segle XV. Fou publicada per primera vegada en lo Gay saber l' any 1869 y la reproduhim avuy com curiositat. L' havem vista tambè inclosa en una colecciò qu' está eixint á Barcelona, havent notat en ella algunas variants, qu' haurán siguts tretas d' altre manuscrit que fins ara nosaltres ignorem existeixi.AL JORN DEL JUDICI.Al jorn del judici
parrá qui haurá fet servici.
Un rey vindrá perpetual
vestit de nostra carn mortal:
del cel vindrá tot certament
per fer de tots lo jutjament.
 Al jorn.
Al jorn del judici
parrá qui haurá fet servici.
Ans quel judici no será
un gran senyal se mostrará.
Lo sol perdrá sa resplandor
la terra tremirá de por.
 Al jorn.
Al jorn del judici
parrá qui haurá fet servici.
Après se badará molt fort,
amostrantse de greu conort,
amostrarse ha ab crits y trons
las infernals confussions.
 Al jorn.
Al jorn del judici
parrá qui haurá fet servici.
Del cel gran foch devallará,
com á çofre molt pudirá;

la terra cremará ab furor,
la gent haurá molt gran temor.
 Al jorn.
Al jorn del judici
parrá qui haurá fet servici.
Après será un fort senyal
d' un terratremol general:
las pedras per mig se rompran,
las montanyas se fondrán.
 Al jorn.
Al jorn del judici
parrá qui haurá fet servici.
Llavors haurán de res talent
d' or, de riquesas, ni d' argent:
l' hom no haurá de res desig
sino solament de morir.
 Al jorn.
Al jorn del judici
parrá qui haurá fet servici.
De morir serán llurs talents,
llavors los esclafirán las dents:
no hi haurá hom qui no plor,
tot lo mon será en tristor.
 Al jorn.
Al jorn del judici
parrá qui haurá fet servici.
Los puigs é plans serán iguals
aquí serán los bons y 'ls mals:
los reys, duchs, comptes y barons,
qui de llurs fets retrán rahons.
 Al jorn.
Al jorn del judici
parrá qui haurá fet servici.
Après vindrá terriblement
lo fill de Deu omnipotent,
quils morts y los vius jutjará,

qui haurá be fet, allí parrá,
 Al jorn.
Al jorn del judici
parrá qui haurá fet servici.
Los infants qui nats na serán
dins en las mares cridarán,
y dirán tots plorosament:
«Ajúdans Deu omnipotent.»
 Al jorn.
Al jorn del judici
parrá qui haurá fet servici.
Mare de Deu pregau per nos,
pus sou mare dels pecadors:
que bona sentencia hajam,
y paradís possejam.
 Al jorn.
Al jorn del judici
parrá qui haurá fet servici.
Vosaltres tots qui escoltau,
devotament á Deu pregau,
de cor ab gran devoció
que 'us aporte salvació.
 Al jorn.

«Cansò antiga d' autor desconegut encontrada y existent encara en lo arxiu municipal de Barcelona, en lo revers d' una minuta de cert nombrament de jutges inquisidors de la taula de la Batlia de la vila de Tárrega feta per los Consellers de dita Ciutat com á senyora d' aquella vila y de sos termens, als 18 de Juny de 1428.

«Anau vosen la mia amor
Anau vosen
Que la gent se va despertant

E lo gal qui diu en cantant
Anau vosen
Com men ire sense lo cor
Qui de vos nos vol depertir
Son poder fa de romanir
Lexant lo seu cos quis mor
Anau vosen mon bel senyor
Anau vosen
E no dubteu daci avant
Que vostre son si beus dich tant
Anau vosen.»

Per copia
Andreu Balaguer.

FI,