Carta de Jaume III de Mallorca a Pere el Cerimoniós (07-05-1343)

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


Rey de Malorques.

Noves havem quel Rey Daraguo se recul et ha aparelat son hestol que son XXXIII gualees e passasen a Malorcha et nons desplau molt per so quar dos coses nesperam certament. La una es que eyl qui tantas vegades vos ha presicats contra veritat no esser lials ni ferms ves nos are de cert se mostrara lo contrari so es que sotz lial gent e denteniment de viure e morir ab vostre Senyor contre totes gens. Laltra es quan cosa si esdevendra de la qual e nos e vos altres haurem honor tostemps so que nos a gran honor nostra e vostra e gran desonor del dit Rey ajuntadament lon farem fuger o saura a combatre ab nos qui serem ab mes que eyl e milor gent haurem ab nos e nostre cors que mentre aytan avant quel Rey Darago lo seu e pus avant per tal manera que ab meins gent valrriem mes que eyl ab mes gent puis que havem ab nos justicia e veritat et axi Deus nons pot falir encara que en aquests affers havem fet tot so que la glesa nos ha demanat e pus avant axi que daquestes coses per lo loctinent En Johan de Sent Johan cavalers e camarlenchs nostres serets clarament informats als quals vulats creurs de so queus diran de part nostra encara vulats creure a les coses quen P. Borsa vos dira de nostra part. E pregam vos duna cosa que si per aventura lo Rey Darago ans que nos siam junts a Malorcha halaser de fer tales fora la ciutat que la tala sol nous rach quar nos vos prometem en nostra fe rial eus juram als Sants Avangelis de Deu per nos corporalment tocats que totes tales dapnages e greuies que dasso haurets vos esmenarem complidament a vostra volentat axi quo en persona nostra vos direm pus largament e per obra cumplirem breument si a Deu plau. Dada a Perpenya VII dies de mag del any MCCCXLIII.

Suprascripcionis hujus littere que missa fuerat clausa et sigillata sigillo secreto series sic habetur.

Als nostres amats e fisels.. jurats prosomens e tota la universitat de Malorques.Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)