Carta de Jaume III de Mallorca a Pere el Cerimoniós (24-04-1343)

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


Rey de Malorques.

A la vostra mol cara feeltat los amatz e feels nostre conceler et camarlench Johan de Sent Johan cavaler et Pere de Cardona nostre cambrer trametem los quals per so avem elegitz cor leyals et fervens en nostra honor axi com aquells que de bona terra procesin malvatz fruitz esser no poden los avem atrobatz et cor axi com part de vostra universitat seran per vosaltres mils receptatz essen pora mils a les de Regne provesir necessitatz els quals la nostra iusta et necessaria escusacio cor nous avem personalment visitatz vos diran et la nostra bona et gran affeccio per la qual breument serem ab vosaltres ensemps aiustatz vos explicaran el prompt et fort aiutori que avem procurat ab lo qual de nostres et vostres enemichs seretz deffenssatz vos recomptaran et alcuns duptes que nostres adversaris an feyt lur poder et de metrels a vos altres se son esforsatz vos declararan et oltre lo nostre clar dret lo qual jaus havem manifestat la rao en que del feyt de la gerra nos som posatz vos recitaran perque axi com a amichs especials et cars vos pregam et axi com a feels nostres leals et purs vos requerim et axi con assosmeses nostres obediens et humils et humils vos manam quels damunt ditz en so que de nostra part vos diran cresatz et les amonestacions de nostre amat et feel camarlench et conceler et loc tenent nostre Roger de Roanach et dels damunt ditz fer vulatz cor speransa avem en nostre Seyor que la nostra iusticia per el favoreiada et la iniusticia de laltra part condapnada et la raho en quens posam acceptada et la obstinacio de la contraria part airada et la leyaltat que en vos altres es gran et aprovada no oblidan et los aparels que per nos se fan aiudan nostre Regne se defendra et victoriosament de nostres adversaris Deus nos gardara doncs ferms vulatz estar et la deffencio del Regne procurar per so que anaquels qui menten et contre veritat de en feeltat aver en ves nos vos difamen puscatz baronivolment contrastar et que so que diseu no es ver axi com a nos es cert a tot lo mon per obra feel et savia et vigorosa et ardida manifestar. Escrita de nostra ma a Perpeya lo XXIIII die de april layn MCCCXLIII.

Est enim suprascriptio litere hujus que clausa et sigillo secreto sigillata missa extitit per dictum olim Regem Majorice sub forma sequenti.

Als amatz e feels nostres... juratz et prohomens et a tota la universitat del Regne nostre de Malorques.Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)