Carta de Jaume II d'Urgell al rei Martí I (14-05-1410)

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Carta de Jaume II d'Urgell al rei Martí I (14-05-1410)
Jaume II d'Urgell
Carta del comte d'Urgell al rei Martí l'Humà sobre els bans de Saragossa.
 Baixa


A mon senyor lo rey. - Del comte Durgell. - Molt alt é molt victorios princep é senyor. - De vostra gran senyoria ab humil reverencia he rehebuda una letra en la qual senyor me manats que yo us de mon officy de la lochtinencia et exescesca aquell en aquest regne, asi senyor que la pau et bona amistad que yo he feta deles bandositats dels bandos et altres sia conservada entre ells, sia feta justicia. Axi mateix senyor man avets feyt saber que de aquest feyt havets scrit al archebisbe, et als nobles homens, als diputats del regne et als jurats de Çaragossa á que lles á vostra senyoria et á vostres officials, cor yo açí provehiré de justicia é de fet: certiffiquantvos, senyor que james clam á vostra senyoria ira per mi fins tan vostra sobrevesta reyall magen precegada dessus la qual será axi ben guardada que no la toquaran sens que nols cost jatsie nit et jorn no cessen de tirar ab ballestes: é aquesta es senyor la veritat sens tota faylla. E manme, mon senyor, vostra senyoria tot ço que sa mercet será. Scripta en Çaragossa sots mon segell secret á XIIII de maig del any MCCCCX. - Senyor.- Vostre humill nebot que besant vostres mans et peus se recomana en vostra gracia et mercé. - Jayme Daragó comte Durgell.Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)