Carta de la Diputació del General declarant la guerra (24-07-1713)

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Declaració de guerra a ultrança (24-07-1713)
la Diputació del General de Catalunya
Carta de la Diputació del General (Generalitat) exposant la resolució de la Junta de Braços: els motius per declarar la guerra a ultrança, ço és, que Catalunya es manté sota la sobirania de l'Emperador i defensar els Privilegis de Catalunya. Va adreçada als jurats del comú de La Garriga, i s'emmarca en els preparatius de l'Expedició del Diputat Militar de la Generalitat, amb l'objectiu de coordinar tots els nuclis del país que encara no es trobaven ocupats per les tropes castellanes.
 Baixa

H

AVENT LO EXCELENTISSIM, Y FIDELISSIM CONSISTORI

de Deputats, y Oydors de est Principat de Cathalunya, ab intervenció dels Braços Militàr, y Real, per regoneixer ser la causa comuna, resolc eixir à la defensa de las Constitucions, Vsos, y Privilegis de Comuns, y Particulars, ( cada lletra dels quals costa al valor, y llealtat Catalana tanta sanch ) y pendrer las armas en nom del Emperador, y Rey nostre Senyor, (Deu lo guarde) desitjant mantenirse baix son suau domini; no obstant la evacuació executada ja per lo Mariscal Comte de Estaremberch, en la major part de las Tropas : Esta Excelentissima Ciutat Amant de sa propria llibertat, y de la de tots los Pobles de Cathalunya, no sols se ha comformàt à la deliberació dels Excelentissims, y Fidelissims Deputats, y Oydors, però encara per la defensa de tant justa causa, ha passat à enarbolir lo Estandart de la Invicta Patrona Santa Eularia, pera oposarse al Enemich, que per no trobarnos encara ab competents forças pera detenirlo, se acerca à esta Ciutat. Y considerant à V.M. igualment interessat, es indispensable posarho en noticia de V.M. y demes Pobles del Principat, pera que acudint agermanants en qualsevol contratemps ahont clame la vrgencia del perill, puga la Nació Catalana logràr gloriós desempenyo en tant justa empresa, lo mes demostratiu testimoni del inimitable amor à son Monarca, segura conservació de nostra inestimable llibertat, y de la mes pacifica quietut, en augment del Culto Divino. Deu guart à V.M. Barcelona, y Iuliol 24. de 1713.Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)