Vés al contingut

Carta del Parlament de Catalunya a l'infant Ferran per evitar l'entrada de les tropes en Aragó (18-06-1411)

De Viquitexts
Carta a l'infant Ferran per evitar l'entrada de tropes en Aragó
Corts Catalanes


Al molt alt e molt magniffich senyor linfant don Ferrando de Castella. - Molt alt e magniffich senyor: nosaltres scrivim al molt alt e molt excellent senyor lo rey de Castella e a la molt excellent senyora la reyna sa mare responentlos a sengles letres quens han trameses en la manera e forma contenguda en la cedula dins la present inclosa. E segons vostra magnifficencia pora veure en la conclusio de la dita letra en aquestes parts ha mencio que daqueix regne de Castella sots certes occassions o colos deuen entrar gent darmes en lo regne Darago per correr en aquell: la qual cosa nosaltres no crehem ni donam fe a aquella havent sguart o consideracio a la gran amistat e fraternitat que es stada entre los vostres e nostres reys e regnes. Pero en cas que per alguns fos axi attemptat ni assajat pregam e supplicam a vostra magniffica senyoria que ho vulla empatjar e vedar de guisa que turbacio a nosaltres qui entenem continument en los affers de la successio daquests regnes e terres per la dita raho seguir nos puscha; e par a nosaltres que a vos molt inclit senyor entremetres de aquestes coses sia pus propri que algu daltre daquex regne. Placiaus senyor hi vullats provehir en la manera que de gran e magniffich senyor tal com vos sots se pertany. E sia lo sant Sperit guarda e proteccio de vostra magniffica senyoria la qual man a nosaltres tot ço que plasent li sia. Scripta en Barchinona e sagellada ab lo sagell del molt reverend archabisbe de Tarragona a XVIII dies de juny del any MCCCC onze. - Apparellats a tota honor e servey de vostre magnifficencia lo parlament general del principat de Cathalunya.Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)