Cell qui d'altruy reb enug e plaer

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Cell qui d'altruy reb enug e plaer pot tenir els següents significats:

Altres versions[modifica]

Cell qui d'altruy reb enug e plaer
e perdre vol totalment s·amistat,
és-li mester haja per oblidat
tot lo plaer, havent-ne desesper;
e tot primer que·s luny de sa presença
e del plaer no sia recordant,
car si aquell l·és present al davant,
enyorament dobla sa benvolença.

Tres coses són que lunyen bon voler:
dan e desalt e gran iniquitat.
Al propi bé hom és tan inclinat
que no vol bé d'on gran dan pot haver.
En gran desalt no·ns basta la potença
que cell amem qui·ns és desagradant;
lo nostre sforç no sab fer en nós tant
que·l prim voler no vinga·n malvolença.

Iniquitat met l'om en desesper,
avorrint Déu, senyor qui l'ha creat
-ço fa lo seny de l'hom quant és irat,
se avorrint, amant-se tant primer-.
Aprés de si, l'om ama sa semença,
tant que lo nan cuyda ésser gigant,
e tant pot ser envers nós mal usant,
qu·en mal vler giram nostra sciença.

Sí com l'om fort qui·s egual de poder
ab l'enemich qui l·és davant posat
-ffins que l'hun d'ells és per l'altre sobrat,
algú no pot negun dret juhý fer-,
tot enaxí no puch donar sentença
entre Amor ab Oy desacordant:
cascú d'aquests en mi és tant poxant,
que mon saber no y coneix differença.

Amor al camp no fon lo pus derrer,
mas Oy vench lla d'armes tan esforçat
c·al pus estrem del camp l'à derrocat,
que yo·m penssí no·s pogués may refferr;
mas no·l fallí Amor sopta valença:
mon foll Voler li fon prest ajudant;
Hoy donà crit dient: "¡O llas, e quant
tarda Rahó qui·m tolga de temença!"

Tornada

Supplich a Déu que·m tolga conexença,
o, volent Ell, hus yo de passió,
d'aquella que sia prop de rahó,
lexant Amor qui·m traeix en crehença.

Font: Bloc personal DMRQ, sine data